Maturzyści

Najważniejsze dokumenty i formularze

  1. Załącznik 1a – Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego w 2024 r.
  2. Załącznik 5b – Wniosek zdającego o wprowadzenie zmian w deklaracji w związku z uzyskaniem tytułu finalisty / laureata olimpiady
  3. Załącznik 6 – Wniosek zdającego / rodzica zdającego o przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym
  4. Załącznik 7 – Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym

Najważniejsze terminy dla absolwenta

Komunikat o dostosowaniu warunków i form egzaminu maturalnego

Komunikat o wykazie olimpiad przedmiotowych zwalniających z egzaminu maturalnego

Skip to content