Maturzyści
Matura na 100%

Matura na 100%

Matura na 100% Wakacje, wbrew pozorom, są w szkole czasem bardzo bogatym w emocje. Kandydaci do klas pierwszych przeżywają intensywny czas rekrutacji - niepokój związany z tym, czy podjęli właściwą decyzję, dłużące się dni oczekiwania na listy przyjętych i wreszcie...

Odbiór świadectw dojrzałości

Odbiór świadectw dojrzałości

Zapraszamy w dniu 5 lipca 2022r. po odbiór świadectw dojrzałości, aneksów i zaświadczeń. Dokumenty wydawane będą od 11.00 do 12.00 na górnej sali gimnastycznej. Proszę pamiętać o zabraniu ze sobą dokumentu potwierdzającego...

Najważniejsze dokumenty i formularze

  1. Zalacznik 1a – Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego w 2023 r.
  2. Załącznik 5b – Wniosek zdającego o wprowadzenie zmian w deklaracji w związku z uzyskaniem tytułu finalisty / laureata olimpiady
  3. Załącznik 6 – Wniosek zdającego / rodzica zdającego o przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym
  4. Załącznik 7 – Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym

Najważniejsze terminy dla ucznia

Najważniejsze terminy dla absolwenta

Komunikat o terminach egzaminu maturalnego w 2023 r.

Komunikat o dostosowaniu warunków i form egzaminu maturalnego

Komunikat o wykazie olimpiad przedmiotowych zwalniających z egzaminu maturalnego

Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych na maturze

Komunikat w sprawie egzaminu maturalnego z informatyki

Skip to content