Wolontariat

Wolontariusze w naszej szkole to młodzi ludzie o pięknym i szlachetnym sercu, z otwartymi ramionami gotowymi do niesienia pomocy każdemu kto potrzebuje wsparcia choćby dobrym słowem, uśmiechem czy szczerą rozmową. Wolontariuszami są też nasi nauczyciele, którzy swoim altruistyczną postawą i doświadczeniem wspierają i inspirują do działania.

Wolontariat w naszej szkole daje młodzieży wiele szans i możliwości. Jest to okazja do sprawdzenia siebie, wykorzystania swoich zdolności i talentów, zdobycia wiedzy i dzielenia się nią, otwiera horyzonty nowych zainteresowań – jednym słowem – uczy i wspiera samorozwój młodego człowieka. Gwarantuje niewypowiedzianą satysfakcję płynącą z niesienia pomocy innym a tym samym pomaga odkrywać sens życia. Zaspokaja w osobie niosącej pomoc potrzebę przynależności do grupy, umacnia świadomość bycia potrzebnym drugiemu człowiekowi oraz kształtuje fundamentalną postawę odpowiedzialności za innych a szczególnie będących w kryzysie życiowym.

Celem szkolnego wolontariatu jest przygotowanie chętnych, młodych ludzi – wolontariuszy – do dojrzałego życia w społeczeństwie przez uwrażliwienie ich na potrzeby osób z najbliższego otoczenia; to przekazanie najprostszych sposobów udzielania możliwie najbardziej efektywnego wsparcia potrzebującym. Wolontariat uczy młodzież – młodych ludzi szacunku dla innych, bezinteresownej pomocy, kultywowania wartości służących integralnemu rozwojowi człowieka oraz usprawniających funkcjonowanie całego społeczeństwa w oparciu o wartości moralne, należą do podstawowych ogólnoludzkich praw  ukazujących godność człowieka jako wartość najwyższą.

Szkolny wolontariat: 

  • uwrażliwia młodego człowieka na problemy społeczne 
  • uczy realizować potrzeby ludzkie z poszanowaniem praw drugiego człowieka 
  • pomaga rozwijać i kształtować własną osobowość  
  • uczy żyć według uniwersalnych wartości etycznych  
  • zachęca i motywuje do rzetelnej nauki pokazując właściwe życiowe cele  
  • pomaga w zdobywaniu wiedzy i nowych umiejętności  
  • promuje życie wolne od nałogów i moralnie poprawne
  • uczy radzić sobie w trudnych sytuacjach swoich i innych
  • rozwija w wolontariuszach zmysł estetyki dzięki działalności kulturalnej
Skip to content