Język polski

Oto, co my – nauczyciele języka polskiego – Wam oferujemy:

• Rozwijanie pasji i zainteresowań na poziomie podstawowym i rozszerzonym;
• Niezwykłe lekcje – spotkania z literaturą, filmem, sztuką;
• Ciekawe konteksty filozoficzne, kulturowe, psychologiczne, biograficzne;
• Wycieczki przedmiotowe szlakiem artystów i pisarzy;
• Wędrówki międzykulturowe;
• Wyprawy do teatrów – Krakowa, Warszawy, Wrocławia i innych;
• Dyskusje na każdy temat;
• Różnorodne formy prezentowania piękna literatury;
• Aktywne uczestnictwo w opolskim życiu kulturalnym;
• Poszerzenie horyzontów i zdobywanie nowych doświadczeń w olimpiadach;
• Cały pakiet dodatkowych akcji i projektów humanistycznych.

 

 Zatem zapraszamy na lekcje języka polskiego –
lekcje z klasą!

„Wreszcie siadam pośrodku
czytam. Jestem sam, ale nie samotny.
Wędrowiec, który nie wędruje.”

(A. Zagajewski, Wędrowiec)

Skład nauczycielski:

Jolanta Toll – Profesor Oświaty, Egzaminator maturalny
Halina Palińska
Agnieszka Buganik – Pszczyńska – Egzaminator maturalny
Ewa Łucyszyn – Pająk
Joanna Nazarkiewicz – Egzaminator maturalny
Grażyna Świtek – Egzaminator maturalny
Marzena Zaremba
Ewelina Pudełko
Helena Koralewska
Danuta Stankiewicz
Alicja Mazurek

Aktualności

ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI

ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI

23 kwietnia obchodzi się Światowy Dzień Książki. Święto organizowane jest przez UNESCO od 1995 roku, jednak jego geneza sięga 1926 roku. Głównym celem wydarzenia jest promocja czytelnictwa i popularyzowanie literatury. Pomysł zrodził się w Katalonii, a od 2001 roku...

LIV Olimpiada Literatury i Języka Polskiego – nasze sukcesy!

LIV Olimpiada Literatury i Języka Polskiego – nasze sukcesy!

Miło nam ogłosić, że cztery uczennice naszej Szkoły odniosły sukces w Olimpiadzie z Literatury i Języka Polskiego. Tytuł finalistki uzyskały: Katarzyna Ciemięga z klasy 4H (opiekun mgr Jolanta Toll) Antonina Góral z klasy 3H (opiekun mgr Helena Koralewska) Paulina...

 W roku szkolnym 2020/21 nasz zespół przygotował pakiet projektów, by dać uczniom szansę na rozwijanie pasji i wszechstronnych aktywności. Mamy nadzieję, że zainspirujemy wiele osób do działania!

 • DWÓJKA CZYTA” – jak powiedziała Wisława Szymborska: „Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”. Literackie inspiracje, magia słowa, misterność konstrukcji przedstawianych światów oraz fascynujące historie bohaterów – wszystko to może być dane czytelnikowi…
  W ramach akcji postanowiliśmy nagrać audiobook dla opolskich Seniorów. Uczniowie i nauczyciele wcielają się w rolę lektorów i interpretatorów najlepszych powieści.
 • DWÓJKA PISZE” – w założeniu tego projektu tkwi idea, by każdemu dać szansę tworzenia i szlifowania talentu pisarskiego…. Wychodząc od fragmentu z powieści „Madame” autorstwa Antoniego Libery, proponujemy, by uczniowie z poszczególnych klas dopisywali kolejne rozdziały. Akcja powieści będzie działa się w Dwójce!
 • DWÓJKA GRA” – w ramach projektu przygotujemy inscenizację spektaklu zatytułowanego „ W czasach zarazy”. Scenariusz powstanie na podstawie prac konkursowych uczniów, które są świadectwem czasu pandemii.
 • DWÓJKA WSPOMINA” – czas na przypomnienie sobie niezapomnianych chwil spędzonych w Dwójce. Zachęcamy Absolwentów naszego liceum, by nagrywali swoje wspomnienia…
 • DWÓJKA DYSKUTUJE” – ten projekt wpisuje się w tradycję PLO nr II. Od lat organizujemy spotkania autorskie oraz sesje literackie. Tworzymy płaszczyznę dyskusji i wymiany poglądów. Zawsze jest to okazja do poszerzania horyzontów…nie tylko humanistycznych.

Rozwijamy polonistyczne pasje i umiejętności

W tym roku w ramach pozalekcyjnych aktywności uczniowie naszej Szkoły mieli okazję wziąć udział w wyjątkowym projekcie – „Dwójka pisze”. To jedna z akcji z cyklu „Dwójka czyta… pisze… wspomina… dyskutuje… gra…” prowadzonych przez nasz zespół polonistyczny w ramach 75-lecia Szkoły. „Dwójka pisze” to zaproponowany wszystkim klasom konkurs literacki – zadaniem uczniów było napisanie fragmentu powieści zainspirowanego wyimkiem z „Madame” Antoniego Libery, rozpoczynającego się od słów: „Czy szkoła będzie trwać wiecznie?!” To pytanie stało się przyczyną wielu refleksji, a my przecież od refleksji nie stronimy, wręcz przeciwnie! Twórcze i mądre zaangażowanie uczniów z różnych klas zaowocowało kilkunastoma rozdziałami. Wszystkie w jakiś sposób są wyjątkowe. Celem tego konkursu jest stworzenie z poszczególnych fragmentów jednej hipertekstowej całości – czy to się może udać? Z pewnością to, co powstanie, będzie inspirujące, a przecież to właśnie tego – nieustannego wzajemnego inspirowania się – teraz szczególnie nam potrzeba.

Zabawą, do której chcemy zaprosić uczniów klas ósmych, będzie konkurs literacko-językowy – przygotowany w ramach lekcji otwartych w naszej Szkole. Konkurs, który odbędzie się w formie online, da możliwość posmakowania, czym są lekcje języka polskiego w Dwójce. Chcemy pokazać kandydatom do szkół ponadpodstawowych, że tutaj – w murach naszego liceum – język polski to nie tylko zwyczajne lekcje i czytanie kolejno książek z listy lektur… To uczenie się szerokiego patrzenia na świat i na literaturę, poszukiwanie bogatych i różnorodnych kontekstów, zadawanie pytań i poszukiwanie na nie odpowiedzi. Chcemy udowodnić, że nauka to też gra, zabawa, czasem również współzawodnictwo. Konkurs literacko-językowy, który jest przygotowany na lekcje otwarte z języka polskiego, to właśnie to – utrwalanie wiedzy poprzez zabawę. Wysokie osiągnięcia potwierdzone przez świetne wyniki konkursu na pewno będą zauważone przy rekrutacji do naszej szkoły, zatem… jest to gra warta świeczki!

Olimpiady humanistyczne to wyzwanie dla uczniów ciekawych świata i kreatywnych; to niecodzienne spotkanie z literaturą, filozofią, kulturą i sztuką. Tradycją Dwójki jest udział
w olimpiadach bardzo wielu naszych uczniów i spektakularne sukcesy.

Nauczyciele języka polskiego przygotowują do co najmniej trzech olimpiad: Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, Olimpiady Filozoficznej, Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej, często czuwają też nad Olimpiadą Artystyczną.

Każda z tych olimpiad jest szansą na poznanie siebie i swoich możliwości oraz fascynującą podróżą po świecie – szeroko rozumianej – kultury. Wśród tematów Olimpiady Literatury i Języka Polskiego oraz Olimpiady Filozoficznej – podawanych często już w czerwcu – każdy zainteresowany znajdzie coś dla siebie. Zagadnienia obejmują nie tylko historię literatury i filozofii, ale też najnowsze tendencje w tych dziedzinach. Wybór należy do uczestnika olimpiady. 

Pierwszy etap Olimpiady Literatury i Języka Polskiego oraz Olimpiady Filozoficznej to przygotowanie eseju o charakterze interpretacyjno-krytycznym. W Olimpiadzie Wiedzy
o Filmie i Komunikacji Społecznej
pierwszy próg to test wiedzy o filmie i kulturze masowej.

Korzyści z udziału w rekomendowanych olimpiadach są bezcenne – ważny jest nie tylko sukces na etapie centralnym i 100 % na egzaminie dojrzałości (w przypadku OLiJP, OF i OA), ale także nabyte umiejętności: analizy tekstu i jego twórczej interpretacji, sporządzania bibliografii, krytycznego czytania, argumentowania i porównywania, które są niezbędne nie tylko na studiach. 

Przede wszystkim jednak olimpiady humanistyczne są przygodą intelektualną, dialogiem z twórcą i jego dziełem, szansą na wewnętrzny rozwój ucznia mądrego i myślącego niezależnie.

O szczegółach olimpiad humanistycznych warto porozmawiać ze swoim nauczycielem
j. polskiego i zajrzeć na strony internetowe:

www.olijp.pl

www.pt.filozofia.pl

www.fn.org.pl

,, Żeby napisać jedno własne zdanie, trzeba przeczytać tysiące cudzych.

Ryszard Kapuściński

 

O egzaminie maturalnym
Po co jest przeprowadzany egzamin maturalny? Co jest na nim sprawdzane?

 • Egzamin maturalny pełni trzy zasadnicze funkcje:‎
  Wyznacza poziom spełniania przez zdających wymagań programowych w zakresie ‎przedmiotów, z których przystępowali do egzaminów.
 • Stanowi poświadczenie osiągnięcia przez zdającego wymaganego prawem poziomu ‎wiadomości i umiejętności w zakresie języka polskiego, matematyki i wybranego ‎języka obcego – w przypadku zdania wszystkich egzaminów obowiązkowych w części ‎pisemnej (na poziomie podstawowym) oraz w części ustnej (bez określania poziomu)‎.*zmiana w 2021r.
 • ‎Zastępuje egzamin wstępny do szkół wyższych, które wykorzystują wyniki egzaminu ‎maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów – przede wszystkim na poziomie ‎rozszerzonym – jako kryteria w procesie rekrutacji.*zmiana w 2021r.

Wszystkie zadania w arkuszach egzaminacyjnych sprawdzają, w jakim stopniu zdający ‎spełnia wymagania wymienione dla każdego przedmiotu w podstawie programowej ‎kształcenia ogólnego. Jest to dokument, który określa zakres wiadomości i umiejętności, ‎które z jednej strony muszą zostać uwzględnione w procesie kształcenia, z drugiej zaś są ‎sprawdzane w zadaniach egzaminacyjnych.‎

 

JĘZYK POLSKI
Egzamin maturalny w 2021 r. Język polski jako przedmiot obowiązkowy. Czas trwania: 170 minut

Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej. Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 70 punktów, w tym: część 1: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 20 pkt (ok. 12–15 zadań – głównie otwartych – opartych na dwóch tekstach) część 2: wypracowanie – 50 pkt. Trzy tematy wypracowania do wyboru: dwie rozprawki oraz interpretacja tekstu poetyckiego. Jeden temat rozprawki ze wskazaną lekturą obowiązkową, drugi temat rozprawki – z tekstem spoza kanonu lektur obowiązkowych. Część ustna – nieobowiązkowa. Mogą przystąpić do niej osoby, którym wynik z części ustnej jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej za granicą.

Lektury obowiązkowe do matury z j. polskiego:

III etap edukacyjny( gimnazjum)
lektury z *:
Jan Kochanowski – wybrane fraszki, Treny (V, VII, VIII);
Ignacy Krasicki – wybrane bajki;
Aleksander Fredro -Zemsta
Adam Mickiewicz – Dziady cz. II
Henryk Sienkiewicz – wybrana powieść historyczna (Quo vadis, Krzyżacy lub Potop)

IV etap edukacyjny( liceum)
lektury z *:
Bogurodzica
Jan Kochanowski- wybrane pieśni, treny (inne niż w gimnazjum)
Adam Mickiewicz- Dziady cz. III
Adam Mickiewicz- Pan Tadeusz
Bolesław Prus- Lalka
Stanisław Wyspiański- Wesele
Bruno Schulz- wybrane opowiadanie
Witold Gombrowicz- Ferdydurke (tekst poznawany w całości lub w części)

Jakie warunki należy spełnić, aby zdać egzamin maturalny i otrzymać świadectwo?

 • Aby otrzymać świadectwo, należy:‎
 • Uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej.* zmiana w 2021r.
 • Uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części pisemnej.
 • Przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie ‎rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony próg ‎zaliczenia).‎*zmiana w 2021r.

Jakie zadania mogą pojawić się na egzaminie maturalnym z poszczególnych ‎przedmiotów?
Przykładowe zadania, jakie mogą pojawić się w arkuszach egzaminacyjnych, wraz z ‎rozwiązaniami można znaleźć w:‎ informatorach o egzaminie maturalnym z poszczególnych przedmiotów, przykładowych zestawach zadań w arkuszach tzw. matury próbnej z lat ubiegłych.
Przydatne linki:
https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/arkusze/

Jaką formę będzie miała część ustna egzaminu z języka polskiego?* zmiana w 2021r.
Część ustna egzaminu z języka polskiego będzie sprawdzała umiejętność ‎tworzenia wypowiedzi na określony temat, inspirowanej tekstem kultury.‎ ‎ Maturzysta będzie losował – nieznane mu wcześniej – zadanie egzaminacyjne ‎zawierające tekst kultury (literacki lub ikoniczny, lub popularnonaukowy z zakresu ‎wiedzy o języku) oraz odnoszące się do niego polecenie.‎ ‎
Zadaniem zdającego będzie – po 15-minutowym przygotowaniu – wygłoszenie ‎wypowiedzi monologowej (ok. 10 minut), a następnie uczestniczenie w związanej z tą ‎wypowiedzią rozmowie z zespołem przedmiotowym (ok. 5 minut).‎ Przykładowe zadania wraz z przykładowymi realizacjami można znaleźć w Informatorze o egzaminie ‎maturalnym z języka polskiego (str. 23–42).
Przydatne linki:
https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/informatory/

Czy laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych przysługują na egzaminie maturalnym specjalne uprawnienia?
Tak. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych dla szkół ponadgimnazjalnych, którzy ‎wzięli udział w olimpiadzie w szkole ponadgimnazjalnej, są zwolnieni z egzaminu ‎maturalnego z danego przedmiotu. Na świadectwie otrzymują z tego przedmiotu ‎najwyższy wynik.


Podstawa programowa przedmiotu j. polski:
http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=232&from=pubindex&dirids=11&lp=6

Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na maturze w 2021r.:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wymagania-na-egzaminach-osmoklasisty-i-maturalnym

Informator z j. polskiego:
https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/informatory/

Arkusze maturalne z j. polskiego:
https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/arkusze/2020-2/

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/arkusze/2019-2/

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/arkusze/2018-2

Film z przykładowym nagraniem egzaminu ustnego z j. polskiego:
https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/materialy-dodatkowe/materialy-dla-uczniow-i-nauczycieli/jezyk-polski-czesc-ustna/

 

Mówi się, że książki to klucz do wiedzy, a wiedza to klucz do życia…
Olga Tokarczuk pisze z kolei, że „Czytanie dobrej powieści sprawia przyjemność i radość. Może chodzi tu o szczególny rodzaj podglądactwa – bezkarnego śledzenia ludzi, podążania za nimi krok w krok, zaglądania w ich myśli, osądzania i jednocześnie pozostawania w cieniu”.
Są jeszcze inne przyczyny, dla których warto czytać i później o tym dyskutować: „Coś, o czym się nie mówi, przestaje istnieć. (…) Oto jak wielka jest siła słowa: tam, gdzie go zabraknie, znika świat” – (to zdanie również jest zaczerpnięte od O. Tokarczuk). Istnieją zapewne różne powody, by pogłębiać wiedzę z języka polskiego, rozwijać swoje pasje, żyć sztuką, czerpać z dziedzictwa kultury…
A wszystko to jest możliwe w ramach godzin języka polskiego realizowanego w Dwójce na poziomie rozszerzonym.
Poniższe, autentyczne wypowiedzi uczniów z LO 2 niech będą najlepszym świadectwem tego, co dają młodym ludziom wiedza i umiejętności zdobyte w ramach lekcji języka polskiego.

1) Rozszerzenie z języka polskiego? Czemu nie? To przedmiot, licznych możliwości, dedykowany twórczym i kreatywnym osobom. Rozszerzenie, które rozwija i wspiera ambitnych uczniów. Spora ilość projektów i ciekawych wydarzeń z pewnością, urozmaicają uniwersalny kierunek, poszerzający humanistyczne zainteresowania, ale także otwierający wiele ścieżek i perspektyw w dorosłym życiu.
2) Dwójka to szkoła nastawiona na dialog. Na rozszerzonym polskim to dialog bardzo pasjonujący, pozwalający na indywidualne dygresje i różnicę zdań. Nauczycielki języka polskiego syntetyzują jego złożoność, doceniają odważne wnioski, ale też umiejętność pracy w grupie i obronę swoich argumentów. Tak właśnie działa mechanizm krytycznego rozumowania, który zasiewają już w nieświadomych głowach pierwszoklasistów. W trakcie lekcji języka polskiego pokazują, jak aktualne są w rzeczywistości poruszane przez literaturę problemy. Legenda głosi, że niezbitymi argumentami przekonasz je, że pisma Arystotelesa znajdują współcześnie odbicie na Netflixie. Bo dlaczego nie? Wszyscy wiemy, że współpraca indywidualna w trzydziestoosobowej klasie z rozszerzonym językiem polskim jest w naszej szkole faktem, a nie renesansową utopią.

3) Lekcje z języka polskiego realizowane na poziomie rozszerzonym są dla mnie przede wszystkim możliwością. Możliwością poznawania kultury i szerzenia horyzontów. Pretekstem do zakochania się w języku polskim – bo jak nie kochać mnogości jego form, absurdów, ale i pięknych określeń na rzeczy małe i duże. Dzięki temu doszłam do wniosku, że jeżeli pisać, to tylko po polsku. Lekcje języka polskiego na poziomie rozszerzonym nauczyły mnie zajmowania dwóch, zupełnie różnych stanowisk – sztuki pisania, kreowania świata i sztuki interpretacji, zrozumienia myśli autora. O wszystkim tym, można słuchać, dyskutować lub doczytać – nie tylko we własnym zakresie, ale i z różnorodnych źródeł, polecanych przez Panie polonistki. To lekcje dla osób kreatywnych, patrzących poza sztywne schematy, bawiących się słowem, symbolem – w skrócie dla każdego, kto chciałby się rozwijać i nie tylko patrzeć, ale i widzieć.

4) Język polski otworzył mi umysł i zainspirował do pracy nad sobą. Odnalazłam swoją pasję. Uwielbiam pisać, próbuje swych sił, biorąc udział w konkursie pisania powieści. Jest to świetny sposób zweryfikowania swoich umiejętności i poszerzenia słownictwa. Pisanie pozwala wznieść się na szczyty kreatywnego myślenia i pobudzenia wyobraźni. Niezwykłym pięknem jest wizja tworzenia własnego, indywidualnego świata marzeń na pustych, białych kartkach.

5) Dlaczego warto wybrać rozszerzenie z języka polskiego aplikując do LO2? Nauka języka polskiego nie powinna być i nie jest
procesem, który kończy się wraz z zaliczeniem kolejnych etapów edukacji. Uczenie się ojczystego języka nie polega przecież
jedynie na zgłębianiu zagadnień z zakresu gramatyki, ortografii czy składni. To przede wszystkim obcowanie z dziełami literackimi, które pozwalają zrozumieć rzeczywistość i umożliwiają zgłębianie świata emocji , które rządzą człowiekiem. Studiowanie języka polskiego to poznawanie historii, kultury, przemian obyczajowo- społecznych. To nieustanna podróż w przeszłość i próba zrozumienia jak będzie wyglądała przyszłość. Zdobywanie wiedzy z zakresu języka ojczystego to droga do budowania pewności siebie i platforma do rozwijania kontaktów z drugim człowiekiem, a to z kolei wpływa na każda sferę naszego życia. Umiejętność formułowania własnego zdania, poparta wiedzą o świecie i jednostce, opanowanie sztuki argumentacji oraz kultura słowa pozwalają wierzyć, że będziemy w stanie rozmawiać z każdym i na każdy temat. W XXI wieku – w dobie internetu, skrótów i odosobnienia – rozmowa to „gatunek zagrożony wyginięciem”, a
wybór rozszerzenia z języka polskiego w LO2 stanowi dobry program ochrony tego gatunku.

6) Dla mnie rozszerzony język polski to przede wszystkim furtka do świata literatury. Dzięki barwnym i bardzo żywym dyskusjom na lekcjach oraz dzięki pomocy mojej polonistki sięgnęłam po wiele książek i autorów, których wcześniej nie znałam lub nie miałam na tyle chęci, aby zabrać się za czytanie ich dzieł. Uwielbiam rozmowy i dyskusje prowadzone w klasie na temat dodatkowych lektur, powieści, filmów czy seriali lub problematyki danej epoki. Każdy znajdzie coś dla siebie, dzięki czemu daje coś od ciebie. Nasze rozmowy zawsze są prowadzone w bardzo ciekawy sposób i dużo z nich wyciągam.

7) W moim odczuciu język polski rozszerzony jest czymś więcej niż zwykłym przedmiotem, ponieważ pozwala on poszerzyć swoje horyzonty, otworzyć swój umysł na nowe koncepcje i pomysły, jednak przy tym uczy także rozsądku. Przede wszystkim jednak ten przedmiot wprowadza nas w świat, do której sam, nie ukrywając, pewnie bym nie zajrzał. Nie tylko pokazuje on historię i teorię sztuki, ale pomaga uczniowi zbudować swój własny gust artystyczny.

„Z półki polonistki”, czyli nasze propozycje ze świata tekstów kultury…

 

Czy chcecie wiedzieć, co nas inspiruje, po co  sięgamy i co – według nas – jest godne polecenia? Postanowiłyśmy zaprosić Was w podróż śladami naszych literackich (i nie tylko) fascynacji.

Zachęcamy także do zaglądania na stronę przedmiotową języka polskiego (zakładka: „Inspiracje”), gdzie na bieżąco będziemy dzielić się naszymi kulturalnymi odkryciami.

 

Tymczasem spójrzcie, co można znaleźć na półkach polonistek …

 

Polecają:

 

 

 

Strefa Tworzywa / Czasoprzestrzeń literacka / Miasto Zaginionych Manuskryptów

Witamy Was w przestrzeni, która jest królestwem artysty i słowa pisanego oraz oazą dla czytelników.
Pamiętając o tym, że „Profesjonalny pisarz to amator, który się nie poddał” (Richard Bach), zachęcamy Was do pisania i umieszczania na naszej stronie wszystkich przejawów swojej kreatywności, bo kluczem do doskonalenia rzemiosła pisarskiego jest praktyka i nie ma tutaj wyjątków. Nawet najbardziej uzdolnieni twórcy muszą szlifować swoje umiejętności. Przyznawał to w jednym z wywiadów wielki polski reportażysta Ryszard Kapuściński („Ja strasznie dużo pracuję nad tekstem…”) i dodawał: „[…]żeby napisać jedno własne zdanie, trzeba przeczytać tysiące cudzych.” Zatem piszcie, udostępniajcie, ale też czytajcie wszystko to, co stworzyli inni.
Wspieramy Was!

Zespół nauczycieli języka polskiego

Skip to content