Ubezpieczenia

Wprowadzona w 2018 r. nowa koncepcja ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży uczęszczających jest również kontynuowana w roku szkolnym 2021/2022.

Szkoła, przedstawia oferty ubezpieczenia przedstawione przez brokerów i towarzystwa ubezpieczeniowe, a Państwo ubezpieczają swoje dzieci.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą ubezpieczenia dla naszych uczniów (oferta w porządku alfabetycznym).

Skip to content