Ubezpieczenia

Wprowadzona w 2018 r. nowa koncepcja ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży uczęszczających jest również kontynuowana w roku szkolnym 2022/2023.

Szkoła, przedstawia oferty ubezpieczenia przedstawione przez brokerów i towarzystwa ubezpieczeniowe, a Państwo ubezpieczają swoje dzieci.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą ubezpieczenia dla naszych uczniów (oferta w porządku alfabetycznym).

Alianz

Karta produktu

OWU

Aviva

Karta produktu

Colonnade

Karta produktu

Edupolisa

Karta produktu

Generali

Karta produktu

Grupa Pałasz

Karta produktu

InterRisk

Karta produktu

OWU

PZU

Karta produktu

OWU

Signal Iduna

Karta produktu

TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

Karta produktu

Uniqa

Karta produktu

OWU

Warta

Karta produktu

Skip to content