Ubezpieczenia

Wprowadzona w 2018 r. nowa koncepcja ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży uczęszczających jest również kontynuowana w roku szkolnym 2023/2024.

Szkoła, przedstawia oferty ubezpieczenia przedstawione przez brokerów i towarzystwa ubezpieczeniowe, a Państwo ubezpieczają swoje dzieci.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą ubezpieczenia dla naszych uczniów (oferta w porządku alfabetycznym).

Generali

Karta produktu 

Grupa Pałasz

Karta produktu

InterRisk

Karta produktu

Karta produktu 2

PZU

Karta produktu

OWU

Signal Iduna

Karta produktu

TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

TUZ

Karta produktu

Uniqa

Karta produktu

OWU

UNIQA informacje

Skip to content