Budowanie kariery

Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu

Projekt pt. „Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, poddziałanie 9.2.1. Wsparcie kształcenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Działania projektu spowodowały zwiększenie wśród uczniów kompetencji niezbędnych do potrzeb rynku pracy.

W ramach projektu uczniowie wzięli udział w płatnych stażach zawodowych u pracodawców lub przedsiębiorców. Dodatkowo uczniowie mieli do dyspozycji długą listę kursów, m.in. drukowanie 3D, projektowanie, programowanie, HR, Dietetyka, zarządzanie.

Skip to content