Terminarz

TERMINARZ REKRUTACJI W SKRÓCIE
(na rok szkolny 2024/2025)

 

 

od 16 maja  do 19 czerwca

(do godz. 15.00)

składanie wniosków wraz z dokumentami o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

 

od 16 maja  do 29 maja

(do godz. 15.00)

 

składanie wniosków o przyjęcie do klasy dwujęzycznej (w tym oddziału wstępnego)

 

10 czerwca godz. 09:00

 

 

przeprowadzenie sprawdzianów uzdolnień kierunkowych oraz kompetencji językowych (do oddziału wstępnego „klasy zerowej” oraz grupy  dwujęzycznej w klasie 1F)

 

14 czerwca

 

podanie wyniku sprawdzianów

 

od 21 czerwca  do 05 lipca

(do godz. 15.00)

 

złożenie świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

 

12 lipca

 

ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

 

 

od 12 lipca  do 17 lipca

(do godz. 15.00)

przedłożenie w szkole oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu – jako potwierdzenie woli przyjęcia do danej szkoły (w przypadku kandydatów zakwalifikowanych) o ile nie zostały one złożone wcześniej

 

 

19 lipca

(do godz. 14.00)

 

ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

Zarządzenie Opolskiego Kuratora Oświaty:   <<wejdź na stronę kuratorium>>      <<pobierz załącznik>>

Lista konkursów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025  <<pobierz 2024/2025>>

 

 

Skip to content