Terminarz

TERMINARZ REKRUTACJI W SKRÓCIE
(na rok szkolny 2021/2022)

 

od 17 maja  do 21 czerwca

(do godz. 15.00)

składanie wniosków wraz z dokumentami o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

od 17 maja  do 31 maja

(do godz. 15.00)

składanie wniosków o przyjęcie do szkoły dwujęzycznej 

8 czerwca

(godz. 9:00 – część pisemna, godz. 11:00 – część ustna)

przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych (do klasy dwujęzycznej)

11 czerwca

podanie wyniku sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

od 25 czerwca  do 14 lipca

(do godz. 15.00)

należy zanieść do szkoły kopię świadectwa i kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

22 lipca

ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

 

od 23 lipca  do 30 lipca

(do godz. 15.00)

przedłożenie w szkole oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu – jako potwierdzenie woli przyjęcia do danej szkoły (w przypadku kandydatów zakwalifikowanych)

 

2 sierpnia

(do godz. 14.00)

ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Rozporządzenie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do- szkol?fbclid=IwAR13wAOYCMKfRT98NsIEug-hg_lwUJAnVl< dTBXWpFnRLZo0x6LEGcV9J4 

Lista konkursów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022: Zarządzenie nr 4 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia  24 lutego 2021 r. rekrutacja wykaz zawodów 2021/2022 w sprawie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Opolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w województwie opolskim.

Skip to content