Terminarz

TERMINARZ REKRUTACJI W SKRÓCIE
(na rok szkolny 2022/2023)

 

 

od 16 maja  do 20 czerwca

(do godz. 15.00)

składanie wniosków wraz z dokumentami o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

 

od 16 maja  do 30 maja

(do godz. 15.00)

 

składanie wniosków o przyjęcie do klasy dwujęzycznej 

 

9 czerwca

(godz. 9:00 – część pisemna, godz. 11:00 – część ustna)

 

przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych (do klasy dwujęzycznej 1F)

 

15 czerwca (godz. 12:00)

 

podanie wyniku sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

 

od 24 czerwca  do 13 lipca

(do godz. 15.00)

 

złożenie świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

 

20 lipca

 

ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

 

 

od 20 lipca  do 28 lipca

(do godz. 15.00)

przedłożenie w szkole oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu – jako potwierdzenie woli przyjęcia do danej szkoły (w przypadku kandydatów zakwalifikowanych) o ile nie zostały one złożone wcześniej

 

 

29 lipca

(do godz. 14.00)

 

ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

Zarządzenie Opolskiego Kuratora Oświaty:   <<wejdź na stronę kuratorium>>      <<pobierz załącznik>>

Lista konkursów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 <<pobierz listę>>

 

 

Skip to content