Stołówka

Wydawanie posiłków obiadowych 12.10-16.00:

  • dla uczniów PLO nr II od godz. 12.10

  • dla pozostałych chętnych od godz. 12.45.

W związku z dużym zainteresowaniem obiadami w stołówce szkolnej PLO nr II w Opolu ustala się kolejność sprzedaży bloczków obiadowych:

1. uczniowie PLO nr II w Opolu mogą kupić bloczki obiadowe w dwóch ostatnich dniach mijającego miesiąca w godzinach od 10.00 do 11.30 oraz 12.15 do 15.30,

2. pracownicy oraz emeryci PLO nr II w Opolu mogą kupić bloczki obiadowe w ostatnim dniu mijającego miesiąca w godzinach od 12.15 do 15.30,

3. uczniowie innych szkół mogą kupić bloczki obiadowe w pierwszym dniu nowego miesiąca w godzinach od 10.00 do 11.30 oraz 12.15do 14.00,

4. osoby spoza szkoły mogą kupić bloczki obiadowe w pierwszym dniu nowego miesiąca w godzinach 14.00 do 15.30.

Zgodnie z regulaminem stołówki szkolnej PLO nr II w Opolu :

1. posiłki wydawane w stołówce szkolnej są odpłatne,

2. wysokość opłaty za obiad dla uczniów PLO nr II oraz pozostałych uczniów opolskich szkół Miasta Opola wynosi 5 zł,

3. wysokość opłaty za obiad dla pozostałych osób wynosi 12 zł,

4. opłaty za obiad wynosi się u kierownika stołówki,

5. w sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności, po poinformowaniu korzystających ze stołówki z miesięcznym wyprzedzeniem.

Zwroty za Obiady:

1. Zwrot poniesionych kosztów może nastąpić z powodu:

a) choroby,

b) wycieczki lub innych przyczyn losowych, jeżeli nieobecność ucznia wynosi jeden dzień lub dłużej.

2. Nieobecność musi być zgłoszona u kierownika stołówki osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu : 77 402-18-95 nie później niż w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień, którego dotyczy rezygnacja z jednoczesnym zwrotem bloczka. Tylko na tej podstawie powstała nadpłata może być zaliczona na poczet opłaty na następny miesiąc.

3. Odliczenie kwoty następuje z odpłatności w następnym miesiącu.

4. Należna kwota zwrotu stanowi iloczyn opłaty za jeden obiad i liczby dni nieobecności.

5. Nieuzasadniona lub niezgłoszona nieobecność ucznia, nauczyciela, pracownika na obiedzie nie podlega zwrotowi.

6. Z obiadów mogą korzystać uczniowie przebywający na zwolnieniu. Obiad wydawany jest wówczas rodzinie ucznia.

ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE:

a) w miejscu wydawania posiłków obowiązuje jedna kolejka w jednym szeregu,

b) podczas posiłku uczniowie zachowują się kulturalnie,

c) po spożyciu obiadu naczynia należy odnieść w wyznaczone miejsce,

d) podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom nie spożywającym posiłków.

Skip to content