Program Wiedza Edukacja Rozwój

Uczyć się, aby żyć wspólnie, aby działać,

aby wiedzieć, aby być.”  

Jacques Delors o czterech filarach edukacji 

Projekt ”Uczyć się, aby żyć wspólnie” skierowany jest do uczniów Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr II im. Marii Konopnickiej w Opolu urodzonych w latach 2005/2006.

Zakłada on 10-dniową mobilność do Malagi w Hiszpanii dla 16 osób wyłonionych w procesie rekrutacji spośród wszystkich chętnych uczniów, razem z 3 nauczycielami. Projekt ma na celu wzrost kompetencji kluczowych i społeczną aktywizację jego uczestników, ma również wesprzeć uczniów w ich rozwoju zawodowym poprzez współpracę międzynarodową i wzajemne czerpanie inspiracji ze swoich doświadczeń razem z uczniami i nauczycielami z hiszpańskiej szkoły Escuelas Ave María z Malagi. 

W roku szkolnym 2021/2022 uczestnicy przejdą proces przygotowań do wyjazdu, natomiast po powrocie z Malagi będzie miało miejsce podsumowanie projektu i promocja wypracowanych rezultatów. 

Przedsięwzięcie ma także na celu pokazanie uczniom sposobu pracy, ukierunkowania i przygotowania do podjęcia studiów wyższych w szkole działającej w innym kraju europejskim. Przybliżenie warunków życia, elementów kultury oraz funkcjonowania w środowisku lokalnym młodzieży w tym samym wieku. 

Po wyborze uczestników projektu zostanie przeprowadzone dla nich przygotowanie językowe z zakresu języka angielskiego, przygotowanie kulturowe i językowe z zakresu języka hiszpańskiego oraz przygotowanie organizacyjno – programowe. Będą oni mieli możliwość wpływu na ostateczny jego kształt, a także zostaną zaangażowani w opracowanie własnych zajęć, które przeprowadzą w trakcie mobilności. Zajęcia będą odbywały się w większości na platformie MS Teams. 

W ramach tego przygotowania zostanie zorganizowane między innymi: 

– Opracowanie prezentacji multimedialnej na temat systemu edukacji i rozwoju zawodowego w Polsce w języku angielskim; 

– Przygotowanie warsztatów kulinarnych w języku angielskim. 

W trakcie mobilności uczniowie z Polski przeprowadzą przygotowane przez siebie zajęcia. Część z nich będzie również przygotowana razem z Hiszpanami przy użyciu nowych technologii. Uczniowie będą działać w małych grupach z wybranym przez siebie liderem – jedna osobą spośród nich. Będą mieli okazję wykazać się samodzielnością, kreatywnością i swoim zaangażowaniem. W trakcie trwania mobilności będą również współorganizować część zajęć razem ze swoimi rówieśnikami z Hiszpanii m.in. na temat systemu edukacji i rozwoju zawodowego. Efektem tych zajęć będzie wspólna prezentacja na temat różnic w tych systemach, które również wynikają z różnic kulturowych. Będzie to porównanie ukierunkowania ucznia szkoły ogólnokształcącej na wybór ścieżki kariery zawodowej 

W czasie trwania całego projektu, a przede wszystkim w trakcie mobilności uczniowie będą nagrywać filmy wideo w ramach, których po powrocie do kraju stworzą vloga, który będzie udostępniony zarówno uczniom szkoły z Polski, jak i Hiszpanii. Vlog ten będzie przekazywał rezultaty jakie wspólnie wypracują uczniowie i nauczyciele podczas mobilności – będzie naturalnym odzwierciedleniem zdobytych przez nich kompetencji podczas całego projektu. 

Po powrocie zostanie przez uczniów przygotowana wystawa zdjęć na tablicy informacyjnej w macierzystej szkole. Poza zdjęciami zostaną również umieszczone najważniejsze wnioski z projektu opracowane w trakcie mobilności przez uczniów z obu szkół.

Skip to content