Kalendarz szkolny

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021
Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr II w Opolu

 

 

 

 

Lp.

Wydarzenie

Data

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2020r.

Szkoleniowa rada pedagogiczna dla wychowawców klas pierwszych

1 września 2020r.

Zebranie z rodzicami klas pierwszych

2 września 2020r.

Klasy ABC – godz. 16.00
Klasy DEF – godz. 16.45

Klasy GH – godz. 17.30

Zdalne zebranie z rodzicami klas drugich i trzecich

3 września 2020r.

Klasy 2. LO-4 – godz. 16.00
Klasy 2. LO-3 – godz. 16.45

Klasy 3. – godz. 17.30

Nowe miejsce, nowi ludzie” – dni integracyjne dla klas I

2 – 4 września 2020r.

Test z matematyki „Na wejściu”

7 września 2020r. g. 8.00.

Egzamin DSD I cz. pisemna

10 września 2020r.

Posiedzenie rady pedagogicznej

15 września 2020r.

Salon maturzystów online – Politechnika Opolska

22 września 2020r.

Diagnozy z przedmiotów maturalnych w kl. II i III

14 – 25 września 2020r.

Inauguracja 75-lecia szkoły

25 września 2020r. g.9.00.

Dzień chłopaka

30 września 2020r.

Złożenie deklaracji maturalnych

do 30 września 2020r.

Wybór Samorządu Szkolnego

wrzesień/październik 2020r.

PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM JĘZYKOWYM

Europejski Dzień Języków

1 października 2020r.

Dzień Języka Hiszpańskiego – Dia de hispanidad

12 października 2020r.

Dzień Patrona i ślubowanie kl. I

Spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej

13 października 2020r., godz.1600

Konsultacje z rodzicami – online

20 października 2020r.

Konkurs fotograficzny cz.1 -„Tacy jesteśmy” – portret

październik 2020r.

Dzień Języka Niemieckiego

VIII Konkurs im. T.M. Küblera

październik 2020r.

Dzień Języka Francuskiego

październik 2020r.

LISTOPAD MIESIĄCEM GEOGRAFII

Posiedzenie rady pedagogicznej

3 listopada 2020r.

Konkurs „Muzyka w Dwójce” – lata 40’-70’ cz.I.

12 listopada 2020r., g.16.00

Informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi

20 listopada 2020r.

Zebrania z rodzicami

24 listopada 2020r.

Egzamin DSD II cz. pisemna

24 listopada 2020r.

Egzamin DSD II cz. ustna

listopad/grudzień 2020r.

Też mamy wpływ na…” prezentacje z geografii

24 listopada 2020r.

GRUDZIEŃ I STYCZEŃ MIESIĄCAMI WOLONTARIATU

Kiermasz bożonarodzeniowy

24 listopada 2020r.

Próbna matura z chemii i historii

17 grudnia 2020r.

Próbna matura z fizyki i geografii

18 grudnia 2020r.

Próbna matura z biologii i wos-u

21 grudnia 2020r.

Próbne matury – pozostałe przedmioty rozszerzone

do 22 grudnia 2020r.

Wystawienie ocen semestralnych i wpisanie ocen do dzienników

do 21 grudnia 2020r.

Przedświąteczne spotkania klasowe

22 grudnia 2020r.

Konkurs fotograficzny cz.2 –„Codzienność szkolna”

do 31 grudnia 2020r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia 2020r. – 1 stycznia 2021r.

Próbna matura z j. polskiego (poziom podstawowy)

4 stycznia 2021r., godz. 900

Klasyfikacyjna rada pedagogiczna

4 stycznia 2021r., godz. 1200

Próbna matura z matematyki

5 stycznia 2021r., godz. 900

Spotkanie noworoczne pracowników i emerytów PLO nr II

5 stycznia 2021r.

Plenarne posiedzenie rady pedagogicznej (podsumowanie
I semestru)

12 stycznia 2021r.

Zebranie z rodzicami podsumowujące I semestr – online

14 stycznia 2021r.

Studniówka – CWK

16 stycznia 2021r.

Ferie zimowe

18 stycznia – 29 stycznia 2021r.

LUTY MIESIĄCEM MATEMATYKI

Złożenie ostatecznej deklaracji maturalnej

do 7 lutego 2021r.

IX Walentynkowy Festiwal Piosenki Obcojęzycznej dla SP

12 lutego 2021r.

Konkurs „Muzyka w Dwójce” – lata 80’-2020 cz. II.

25 lutego 2021r., g.16.00

Bieg Matematyczny dla uczniów SP

luty 2021r.

Sesja Matematyczna

luty 2021r.

Matematyczny Konkurs Online dla klas VIII

luty 2021r.

Konkurs fotograficzny cz.3 –„Dwójka wczoraj i dziś”

do 28 lutego 2021r.

MARZEC – „WIOSENIE OTWARTE DRZWI”

Konkurs biologiczny dla uczniów PLO nr II o ZŁOTĄ SOWĘ

marzec-czerwiec 2021r.

„Wirtualny Dzień Otwartych Drzwi” w PLO nr II

22 marca 2021r.

Informacja o przewidywanych ocenach końcowych i zagrożeniach ocenami niedostatecznymi w kl. III

29 marca 2021r.

Zebrania z rodzicami online

30 marca 2021r. godz. 17:00

Rekolekcje kl. I

kl. II

29 marca 2021r.

30 marca 2021r.

Konkurs fotograficzny cz.4 – „Absolwent Dwójki”

do 31 marca 2021r.

KWIECIEŃ MIESIĄCEM POD ZNAKIEM HISTORII

Wiosenna przerwa świąteczna

1 – 6 kwietnia 2021r.

Uroczystość „Pod dębem pamięci”

kwiecień 2021r.

Wpisanie ocen rocznych w kl. III liceum

do 23 kwietnia 2021r.

Rekolekcje dla maturzystów

kwiecień 2021r.

Posiedzenie rady pedagogicznej – klasyfikacja kl. III + szkolenie maturalne

27 kwietnia 2021r.

Spotkanie w Szarej Willi

28 kwietnia 2021r.

Pożegnanie Absolwentów oraz wręczenie świadectw ukończenia szkoły

29 kwietnia 2021r.

Pożegnanie klas trzecich przez klasy drugie na dziedzińcu szkoły

30 kwietnia 2021r.

Zakończenie zajęć w klasach trzecich

30 kwietnia 2021r.

Forum Edukacji Obywatelskiej „Dwójka upamiętnia ważne wydarzenia historyczne”

kwiecień 2021r.

Mini koncert piosenki patriotycznej

kwiecień 2021r.

MAJ MIESIĄCEM JĘZYKA POLSKIEGO

Matura pisemna

od 4 do 20 maja 2021r.

Matura ustna:

Języki obce

Język polski

od 7 do 20 maja 2021r.

od 7 do 20 maja 2021r.

Badanie wyników nauczania w kl. II

4 – 15 maja 2021r.

Konkurs fotograficzny cz.5 -„Jest takie miejsce w szkole…”

do 15 maja 2021r.

Informacja o przewidywanych ocenach końcowych
i zagrożeniach ocenami niedostatecznymi

24 maja 2021r.

Spotkania z rodzicami

25 maja 2021r.

Dni z literaturą i językiem polskim

maj 2021r.

Uroczysta akademia z okazji 75-lecia szkoły.

Bal Absolwenta.

maj/czerwiec 2021r.

CZERWIEC MIESIĄCEM SPORTU

Egzamin wstępny do klas dwujęzycznych

czerwiec 2021r.

„Dwójka na sportowo” – Dzień sportu

czerwiec 2019r.

XV Opolska Spartakiada Przedszkolaka

czerwiec 2021r.

Wystawienie ocen końcowych

do 18 czerwca 2021r.

Konferencja klasyfikacyjna

21 czerwca 2021r.

Rada Pedagogiczna – podsumowanie roku szkolnego

24 czerwca 2021r.

Zakończenia roku szkolnego

25 czerwca 2021r., godz. 900

Wydanie świadectw maturalnych

lipiec 2021r.

Rekrutacja do liceum, ogłoszenie list przyjętych, spotkanie dyrekcji z rodzicami uczniów kl. I

czerwiec/ lipiec 2021r.

Rada pedagogiczna – plenarna

28 – 31 sierpnia 2021r.

 

 

 

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
• 2 listopada 2020r. – wszyscy uczniowie;
• 4,5 stycznia 2021r. – uczniowie klas I i II, trzecioklasiści piszą próbne matury;
• 4,5,6 maja 2021r.– wszyscy uczniowie za wyjątkiem uczniów realizujących w kl. II biologię, historię, chemię, wos i matematykę na poziomie rozszerzonym, którzy będą uczestniczyli w badaniu wyników z tych przedmiotów;
• 4 czerwca 2021r. – wszyscy uczniowie.

Skip to content