Kalendarz szkolny

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022
Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr II w Opolu

Lp. Wydarzenie Data
    1.        Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2021 r.
    2.        Szkoleniowa rada pedagogiczna dla wychowawców klas pierwszych 1 września 2021 r.
3. „Nowe miejsce, nowi ludzie” – dni integracyjne dla klas I 2 – 3 września 2021 r.
4. „Nowe miejsce, nowi ludzie” – wycieczki integracyjne klas pierwszych 6 września 2021 r.
5. Zebrania z rodzicami 7 i 9  września 2021 r.
6. Plenarna i szkoleniowa rada pedagogiczna – Kompetencje kluczowe gr.1. 14 września 2021 r. godz. 15.30
7. Test z matematyki „Na wejściu” – kl. I. 17 września 2021 r. g. 8.00.
8. Rada pedagogiczna szkoleniowa – Kompetencje kluczowe gr.2. 21 września 2021r. Godz. 15.30
9. Salon maturzystów – online – Politechnika Opolska 22 września 2021 r.
10. Europejski Dzień Języków Obcych 27 września 2021 r.
11. „Sprachcamp” DSD I i DSD II 27-30 września 2021 r.
12. Rada pedagogiczna szkoleniowa – Kompetencje kluczowe gr.3. 28 września 2021r. Godz. 15.30
13. Dzień chłopaka 30 września 2021 r.
14. Złożenie deklaracji maturalnych do 30 września 2021r.
15. PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM JĘZYKOWYM  
16. Dzień Języka Hiszpańskiego – Dia de hispanidad 12 października 2021 r.
17. Wybór Samorządu Szkolnego  październik 2021 r.
18. Dzień Patrona i ślubowanie kl. I 14 października 2021 r., godz. 9:30
19. Konsultacje z rodzicami – online 19 października 2021 r.
20. Dzień Języka Niemieckiego, VIII Konkurs im. T.M. Küblera 19 października 2021 r.
21. Spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej 22 października 2021 r.
22. Dzień Języka Francuskiego 28 października 2021 r.
23. LISTOPAD MIESIĄCEM JĘZYKA POLSKIEGO  
24. Dwójka pisze, Dwójka czyta, Dwójka dyskutuje listopad 2021 r.
25. Posiedzenie rady pedagogicznej 9 listopada 2021 r.
26. Informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi 19 listopada 2021 r.
27. Zebrania z rodzicami. Kiermasz. 23 listopada 2021 r.
28. Egzamin DSD II cz. pisemna  24 listopada 2021 r.
29. GRUDZIEŃ I STYCZEŃ MIESIĄCAMI WOLONTARIATU  
30. Kiermasz bożonarodzeniowy 19 listopada 2021 r.
31. Forum Edukacji Obywatelskiej „Dwójka upamiętnia ważne wydarzenia historyczne: Wojna jaruzelsko-polska” 10 grudnia 2021 r.
32. Próbna matura z chemii  i historii 16 grudnia 2021 r.
33. Próbna matura z fizyki i geografii 17 grudnia 2021r.
34. Próbna matura z biologii i wos-u 20 grudnia 2021r.
35. Próbna matury – pozostałe przedmioty rozszerzone do 22 grudnia 2021r.
36. Wystawienie ocen semestralnych ich do dzienników do 20 grudnia 2021 r.
37. Szlachetna paczka do 20 grudnia 2021 r.
38. Przedświąteczne spotkania klasowe 22 grudnia 2021 r.
39. Klasyfikacyjna rada pedagogiczna 22 grudnia 2021 r.
40. Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2021 r. – 31 grudnia 2021 r.
41. Próbna matura z j. polskiego (poziom podstawowy) 3 stycznia 2022 r., godz. 900
42. Próbna matura z matematyki  (poziom podstawowy) 4 stycznia 2022 r., godz. 9:00
43. Próbna matura z j. polskiego (poziom rozszerzony) 5 stycznia 2022 r., godz. 9:00 
44. Próbna matura z matematyki  (poziom rozszerzony) 7 stycznia 2022 r., godz. 900 
45. Spotkanie noworoczne pracowników i emerytów PLO nr II 5 stycznia 2022 r.
46. Plenarne posiedzenie rady pedagogicznej (podsumowanie I semestru) 11 stycznia 2022 r.
47. Zebranie z rodzicami podsumowujące I semestr – online (czwartek) 13 stycznia 2022 r.
48. Studniówka 29 stycznia 2022 r.
49. Ferie zimowe 31 stycznia – 11 lutego 2022 r.
50. LUTY MIESIĄCEM MATEMATYKI  
51. Bieg Matematyczny dla uczniów SP styczeń/luty 2022 r.
52. Złożenie ostatecznej deklaracji maturalnej do 7 lutego 2022 r.
53. IX Walentynkowy Festiwal Piosenki Obcojęzycznej dla klas I i II i SP 18 lutego 2022 r.
54. Tydzien Zdrowia Psychicznego 22-25 lutego 2022 r.
55. Biała szkoła w Białce Tatrzańskiej luty 2022 r.
56. Sesja Matematyczna luty 2022 r.
57. MARZEC – „WIOSENIE OTWARTE DRZWI”  
58. Rada Pedagogiczna – plenarna 1 marca 2022 r.
59. Egzamin DSD I 9 marca 2021r.
60. Próbna matura z chemii 15 marca 2022 r.
61. Dzień Otwartych Drzwi” w PLO nr II 21 marca 2022 r.
62. Światowy Dzień Poezji 21 marca 2022 r.
63. Rekolekcje. Dzień skupienia dla maturzystów 21 marca 2022 r.
64. Informacja o przewidywanych ocenach końcowych i zagrożeniach ocenami niedostatecznymi w klasach maturalnych 28 marca 2022 r.
65. Zebrania z rodzicami klas maturalnych (pozostałe klasy konsultacje online) 29 marca 2022 r.
66. KWIECIEŃ MIESIĄCEM POD ZNAKIEM HISTORII  
67. Rekolekcje kl. I i II, III-4 6-8 kwietnia 2022 r.
68. Wiosenna przerwa świąteczna 14 – 19 kwietnia 2022 r.
69. Uroczystość „Pod dębem pamięci” 13 kwietnia 2022 r.
70. Wpisanie ocen rocznych w klasach maturalnych do 22 kwietnia 2022 r.
71. Posiedzenie rady pedagogicznej – klasyfikacja kl. III-3 + szkolenie maturalne 26 kwietnia 2022 r.
72. Tylko dla Orłów – spotkanie w Szarej Willi. 27 kwietnia 2022 r.
73. Pożegnanie Absolwentów oraz wręczenie świadectw ukończenia szkoły 28 kwietnia 2022 r.
74. Pożegnanie klas trzecich na dziedzińcu szkoły 29 kwietnia 2022 r.
75. Zakończenie zajęć w klasach maturalnych 29 kwietnia 2022 r.
76. MAJ MIESIĄCEM NAUK PRZYRODNICZYCH  
77. Matura pisemna od 4 do 20 maja 2022 r.
78. Matura próbna w klasach trzecich liceum czteroletniego 4 i 5 maja 2022 r.
79. Polskie obiekty na liście światowego dziedzictwa Unesco maj 2022 r.
80. Konkurs biologiczny dla uczniów PLO nr II o ZŁOTĄ SOWĘ marzec-czerwiec 2022 r.
81. Informacja o przewidywanych niedostatecznych ocenach końcowych 20 maja 2022 r.
82. Spotkania z rodzicami 24 maja 2022 r.
83. CZERWIEC MIESIĄCEM SPORTU  
84. „Dwójka na sportowo” – Dzień Sportu czerwiec 2022 r.
85. Opolska Spartakiada Przedszkolaków czerwiec 2022 r.
86. Wpisanie przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych do 6 czerwca 2022 r.
87. Wystawienie ocen końcowych do 15 czerwca 2022 r.
88. Konferencja klasyfikacyjna 20 czerwca 2022 r.
89. Plenarne posiedzenie rady pedagogicznej 23 czerwca 2022 r.
90. Zakończenia roku szkolnego 24 czerwca 2022 r., godz. 900
91. Wydanie świadectw maturalnych 5 lipca 2022 r.
92. Rekrutacja czerwiec – sierpień 2022 r.
93. Rada pedagogiczna – plenarna 29 – 31 sierpnia 2022 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

15 października 2021 r. – wszyscy uczniowie;
12 listopada 2021 r. – wszyscy uczniowie;
3, 4 i 5 stycznia 2022r. – uczniowie klas I, II i III -4, maturzyści piszą próbne egzaminy maturalne;
2 i 6 maja 2022 r. – wszyscy uczniowie;
4 i 5 maja 2022 r.– uczniowie klas I i II, klasy III-4 piszą egzaminy próbne
17 czerwca 2021r. – wszyscy uczniowie.
Skip to content