RADA RODZICÓW

Prezydium Rady Rodziców przy Publicznym Liceum nr II w Opolu w roku szkolnym 2021/2022:

  • Przewodnicząca: Pani Edyta Sieradzka
  • Zastępca: Pani Justyna Ciszak
  • Skarbnik/Sekretarz: Pan Zbigniew Tyka

 

 

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice !

Rada Rodziców zwraca się z wielką prośbą do Rodziców Uczniów Naszego Liceum o wpłaty na rzecz Rady Rodziców w kwocie 100 zł od dziecka (co daje jedynie 10 zł miesięcznie). Pieniądze te pośrednio lub bezpośrednio wracają do naszych dzieci, bo one są dla nas najważniejsze!

Jeżeli jednak suma ta przekracza Państwa możliwości, prosimy o wsparcie w każdej dowolnej kwocie. Nawet najdrobniejsza suma jest bardzo potrzebna!

Chcemy również w tym rok szkolnym – niezależnie od trudnej sytuacji związanej z pandemią – zapewnić naszej młodzieży te same możliwości kształcenia i rozwoju, co w poprzednich latach. Dzięki wpłatom możemy wspierać i nagradzać, a także zachęcać do większej aktywności uczniów naszego liceum. Dofinansowujemy różnego rodzaju wydarzenia sportowe, kulturalne i naukowe oraz nagrody, wyjazdy na olimpiady, konkursy itd.

W ubiegłym roku szkolnym z kwoty będącej w dyspozycji Rady Rodziców mogliśmy wesprzeć m.in. następujące inicjatywy: nagrody w konkursach – na rozwój nowych pasji, z języków obcych, polonistycznych, zakup nowych laptopów, wyjazdy na konkursy i olimpiady, książki dla maturzystów, zakończenie roku szkolnego, grupowe wyjścia z klasą itd. (poniżej zestawienie przygotowane przez księgowość Naszego Liceum wraz z preliminarzem wydatków na rok szkolny 2021/2022)

 

Każda wpłacona złotówka trafia do Naszej MŁODZIEŻY pod różnymi postaciami!

W roku szkolnym 2021/2022 została przyjęta Uchwała przez Radę Rodziców, z której wynika, iż każda klasa, która wpłaci na Konto Rady Rodziców co najmniej 60% oczekiwanych wpłat (z danej klasy) – 30% tych wpłat będzie mogła wykorzystać na swoją klasową integrację!!!

W związku z powyższym zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich Rodziców, aby składka na Radę Rodziców została wpłacona do 30.11.2021 roku, bo to pozwoli ustalić budżet do wykorzystania w bieżącym roku szkolnym.

Środki można wpłacać bezpośrednio na konto Rady Rodziców:

47 1160 2202 0000 0002 2731 8488

W tytule wpłaty proszę wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę ucznia.

Te fundusze ZAWSZE WRACAJĄ DO NASZYCH DZIECI! Jednak bez Państwa zaangażowania, żadne nasze działania dla naszych dzieci nie będą możliwe.

Z góry bardzo dziękuję za Państwa WSPARCIE!

Z wyrazami szacunku

Przewodnicząca Rady Rodziców

Edyta Sieradzka

OPOLE, 13.09.2021 rok

 

 

Rada Rodziców przy PLO nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Opolu

ul. Pułaskiego 3

45-048 Opole

NIP 754-25-58-831

Konto Rady Rodziców: 47 1160 2202 0000 0002 2731 8488

 

Skip to content