Wymiany młodzieży

Blois

Od 22 lat przy współudziale Towarzystwa Val de Loire- Pologne z Blois organizowany jest Konkurs języka francuskiego. Uczeń ma pół roku na napisanie samodzielnie pracy w języku francuskim na dowolnie wybrany przez siebie temat z szeroko pojętej kultury i cywilizacji Francji. Ocenie podlega ujęcie i oryginalność tematu, szata graficzna, estetyka pracy i oczywiście poprawność językowa, oceniana w zależności od poziomu nauczania w danej klasie. Prace wysyłamy do Francji gdzie są oceniane przez jury z Association Val de Loire-Pologne. Nagrodą jest wyjazd do Francji w lipcu na okres 2 tygodni i pobyt u rodzin francuskich. Pobyt i atrakcje są organizowane i finansowane przez stronę francuską. Do tej pory wyjechało około 120 uczniów. Lista laureatów jest ogłaszana w maju, w ramach Dnia Francuskiego, na który przyjeżdża delegacja z Francji.

Erazmus +

ERASMUS+ PROJECT

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia wielu europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską.

Wymiany młodzieży polegają na tym, że młodzi ludzie z różnych krajów przez krótki okres pracują wspólnie nad różnymi projektami i spędzają razem czas.

Tego rodzaju wymiany odbywają się poza szkołą. Zajęcia podczas wymian obejmują warsztaty, ćwiczenia, debaty, gry fabularne, zajęcia sportowe i wiele, wiele innych.

Inglostadt

Ingolstadt zostało uhonorowane Plakietą Honorową Rady Europy za partnerską współpracę międzynarodową i działalność na rzecz jedności europejskiej, jest nie tylko pięknym miastem, które warto odwiedzić, ale również bardzo aktywnym miastem partnerskim. Wspólnie organizujemy wiele wydarzeń kulturalnych oraz aplikujemy o środki europejskie na realizację projektów w dziedzinie edukacji, kultury i społeczeństwa obywatelskiego. Świetnie działa m.in. wymiana artystyczna młodzieży w ramach międzynarodowego projektu teatralnego „CrossBorder”, a artyści z Ingolstadt prezentują swój program kulturalny w ramach Dni Opola. Co roku Opole uczestniczy w Jarmarku Bożonarodzeniowym organizowanym w historycznej części Ingolstadt, prezentując szeroki asortyment produktów regionalnego rękodzieła ludowego.

Montabaur

5-letnia trójstronna wymiana polsko-niemiecko-czeska.
Nasi uczniowie wraz z ich rówieśnikami z Montabaur i Kladna wspólnie realizują tematy projektu, uczestniczą w lekcjach, biorą udział w wycieczkach edukacyjnych – fajnie spędzają razem czas. Nade wszystko jednak doskonalą swoje umiejętności językowe, a tygodniowy pobyt za granicą daje ku temu najlepsze możliwości.

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) umożliwia spotkania oraz współpracę młodych Polaków i Niemców, aby mogli się poznać, rozbudzić wzajemną ciekawość, zbudować zrozumienie i zostać przyjaciółmi.

Dzięki spotkaniom polsko-niemieckim zapewniliśmy młodym ludziom bogactwo cennych doświadczeń: mogli odkryć podobieństwa i różnice między oboma krajami, zmieniać punkty widzenia, a także uczyć się wzajemnego zrozumienia. Chcemy, aby program wymiany PNWM pomógł młodym ludziom w zacieśnieniu osobistych kontaktów z rówieśnikami zza Odry oraz w poszerzeniu wspomnianych doświadczeń o bardzo wartościowy element: uczestnictwo w codziennym życiu sąsiada.

Skip to content