Oferta edukacyjna

 

 

Oferta rekrutacyjna na rok szkolny 2024/2025 

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą przedstawioną poniżej:
Lp. Nazwa oddziału Obowiązkowe przedmioty – poziom  rozszerzony Trzeci przedmiot – poziom rozszerzony do wyboru Dodatkowy przedmiot kierunkowy  
1.

A matematyczno – fizyczna

z elementami programowania

matematyka,
fizyka

geografia, informatyka, biologia lub historia

 

programowanie w praktyce
2.

C społeczno – prawna

z elementami psychologii

j. polski, wos historia, geografia, biologia lub matematyka

podstawy prawa

i podstawy psychologii

3.

D biologiczno-chemiczna

z ratownictwem i dietetyką

biologia, chemia matematyka, informatyka, geografia lub historia

ratownictwo medyczne

i dietetyka

4.

F DN dwujęzyczna

z językiem niemieckim

F ogólna

j. polski, geografia biologia, historia, informatyka lub matematyka  
5.

W  wstępna/zerowa dwujęzyczna

z językiem hiszpańskim

przygotowuje do klasy  dwujęzycznej z j. hiszpańskim

 

UWAGA! Do klasy 1F – grupy dwujęzycznej oraz klasy wstępnej „zerowej” obowiązuje wcześniejszy termin rekrutacji w systemie elektronicznym: do 29.05.2024!

Postępowanie rekrutacyjne

Zgodnie z art. 134 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału będą brane pod uwagę następujące obowiązkowe zajęcia edukacyjne:

  Przedmioty obowiązkowe Do wyboru

Klasa A – matematyczno – fizyczna

z elementami programowania

j. polski, matematyka, fizyka informatyka lub geografia

Klasa C – społeczno – prawna

z elementami psychologii

j. polski, matematyka, wos geografia, historia lub biologia

Klasa D – biologiczno – chemiczna

z ratownictwem i dietetyką

j. polski, matematyka, biologia chemia

Klasa F DN – dwujęzyczna

z językiem niemieckim

j. polski, matematyka, j. niemiecki geografia, historia
lub biologia
Klasa F – ogólna j. polski, matematyka, geografia historia
lub biologia

KLASA W – oddział wstępny

dwujęzyczny z j. hiszpańskim

j. polski, matematyka, j. angielski drugi j. obcy

 

<<JAK LICZYĆ PUNKTY>>

WAŻNE! Pamiętaj, że dodatkowe osiągnięcia (w tym wolontariat stały) muszą być wpisane przez wychowawcę Twojej klasy na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Języki obce

W klasach A, C, D, F (część ogólna) pierwszym językiem obcym jest język angielski.
W klasie 1F DN (części dwujęzycznej) język angielski jest drugim językiem obcym.

We wszystkich klasach możesz uczyć się języka angielskiego w zwiększonym wymiarze godzin – przygotowanie do egzaminów międzynarodowych.

Nauka drugiego języka obcego jest realizowana w grupach międzyoddziałowych.

Możliwości wyboru nauki drugiego języka obcego w większości klas są następujące:

  • język francuski (od podstaw i kontynuacja) + przygotowanie do egzaminu DELF
  • język niemiecki (od podstaw i kontynuacja) + przygotowanie do egzaminu DSD I, DSD II
  • język hiszpański (od podstaw i kontynuacja) + przygotowanie do egzaminu DELE
  • język łaciński – nauka od podstaw 2 godziny w tygodniu przez 4 lata

Szczegóły:  <<OFERTA JĘZYKOWA>>

Oddział dwujęzyczny 1F DN

UWAGA! Do klasy dwujęzycznej obowiązuje wcześniejszy termin rekrutacji w systemie elektronicznym: do 29.05.2024!

W roku szkolnym planowane jest utworzenie niemieckiego oddziału dwujęzycznego niemieckiego oraz klasy wstępnej przygotowującej do oddziału dwujęzycznego hiszpańskiego.

< DODATKOWY WNIOSEK >  o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego/oddziału wstępnego można składać w dniach 16 – 29 maja 2024r. w sekretariacie szkoły.

W rekrutacji do klasy dwujęzycznej konieczne jest zaliczenie sprawdzianu kompetencji językowych z języka niemieckiego.

Do oddziału zerowego obowiązuje test predyspozycji językowych, który  jest w języku polskim, zawiera zadania po polsku, z języka polskiego, języków sztucznych lub fikcyjnych  <<ZOBACZ PRZYKŁADOWY TEST>>.

Sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego/wstępnego odbędzie się w dniu 10 czerwca 2024 r. (poniedziałek) o godz. 9:00. Kandydaci najpierw przystąpią do części pisemnej, a następnie do części ustnej. Drugi termin (tylko w przypadku braku możliwości podejścia w pierwszym terminie) odbędzie się 17 czerwca 2024 r. (poniedziałek) o godz. 09:00.

Informacja o salach, w których odbywać się będzie sprawdzian, zostanie umieszczona na stronie internetowej szkoły w późniejszym terminie oraz przy wejściu do szkoły w dniu egzaminu.

Za sprawdzian kompetencji językowych można uzyskać maksymalnie 40 pkt. Za zdany uznany jest egzamin, z którego kandydat uzyska min. 20 pkt (50%).

WAŻNE!

Ze sprawdzianu kompetencji językowych zwolnieni są laureaci Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego. Uwaga! Laureaci również są zobowiązani do złożenia wniosku wg terminarza rekrutacji.

Zakres tematyczny sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego niemieckiego:

 < ZAŁĄCZNIK >

Lista kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych zostanie podana do publicznej wiadomości w szkole w dniu 14 czerwca 2024 r. do godz. 10:00.

<PREZENTACJA>

 

Skip to content