Oferta edukacyjna

Oferta rekrutacyjna w roku szkolnym 2022/2023

Drogi Ósmoklasisto!

Za chwilę – to naprawdę  będzie za chwilę – staniesz w progu nowej szkoły. Chcielibyśmy, aby to była szkoła, w której od początku poczujesz się jak u siebie. Przygotowując tegoroczną ofertę, kierowaliśmy się wymaganiami na studnia (dla Ciebie to daleka przyszłość, dlatego robimy to dziś za Ciebie) oraz najwyższą jakością pracy, którą możemy Ci zaoferować, abyś w przyszłości spełniał marzenia albo przynajmniej miał szeroki wybór tego, co możesz studiować.

W liceum, zgodnie z prawem, możesz uczyć się trzech przedmiotów na poziomie rozszerzonym – i to one są najważniejsze w kontekście matury.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą przedstawioną poniżej:

 

Lp. Nazwa oddziału Obowiązkowe przedmioty rozszerzone Trzeci przedmiot –poziom rozszerzony Dodatkowy przedmiot kierunkowy   Język angielski
1. A matematyczno – fizyczna matematyka,
fizyka

geografia lub informatyka

 

  przygotowanie do studiowania za granicą[1]
2. B matematyczno – informatyczna matematyka,
informatyka

fizyka lub geografia

 

programowanie przygotowanie do studiowania za granicą[1]
3. C społeczno – prawna j. polski, historia

wos lub geografia

 

podstawy prawa przygotowanie do studiowania za granicą[1]
4. D medyczna – biologiczno-chemiczna biologia, chemia matematyka lub
j. angielski
ratownictwo medyczne poziom podstawowy i rozszerzony
5. E dietetyczna – biologiczno-chemiczna biologia, chemia matematyka lub
j. angielski
podstawy dietetyki poziom podstawowy i rozszerzony
6.

F ogólna, dwujęzyczna z językiem niemieckim

 

j. polski, matematyka geografia lub wos, lub biologia   poziom podstawowy
7. G matematyczno – geograficzna matematyka, geografia fizyka lub informatyka

 

 

przygotowanie do studiowania za granicą[1]
8. H biologiczno – psychologiczna biologia, wos j. polski podstawy psychologii przygotowanie do studiowania za granicą[1]

[1]Lekcje języka angielskiego przygotowujące do matury na poziomie rozszerzonym oraz studiowania za granicą. Więcej informacji o przedmiocie przeczytasz w „Ofercie językowej”.

 

Postępowanie rekrutacyjne

Zgodnie z art. 134 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału będą brane pod uwagę następujące obowiązkowe zajęcia edukacyjne:

 

  Pierwszy przedmiot Drugi przedmiot
Klasa A – matematyczno – fizyczna fizyka informatyka lub geografia
Klasa B – matematyczno – informatyczna informatyka fizyka lub geografia
Klasa C – społeczno – prawna historia wos lub geografia
Klasa D – medyczna – biologiczno -chemiczna biologia chemia lub j. angielski
Klasa E – dietetyczna – biologiczno – chemiczna biologia chemia lub j. angielski
Klasa F – ogólna, dwujęzyczna z językiem niemieckim język niemiecki geografia lub wos, lub biologia
Klasa G – matematyczno – geograficzna geografia fizyka lub informatyka
Klasa H – biologiczno – psychologiczna biologia wos lub j. angielski

 

<<JAK LICZYĆ PUNKTY>>

WAŻNE! Pamiętaj, że dodatkowe osiągnięcia (w tym wolontariat stały) muszą być wpisane przez wychowawcę Twojej klasy na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Języki obce

W klasach A, B, C, D, E, G, H pierwszym językiem obcym jest język angielski.
W oddziale dwujęzycznym język angielski jest drugim językiem obcym.

Nauka drugiego języka obcego jest realizowana w grupach międzyoddziałowych.

Możliwości wyboru nauki drugiego języka obcego w większości klas (za wyjątkiem oddziału dwujęzycznego) są następujące:

  • język francuski (od podstaw i kontynuacja) + przygotowanie do egzaminu DELF
  • język niemiecki (od podstaw i kontynuacja) + przygotowanie do egzaminu DSD I, DSD II
  • język hiszpański (od podstaw i kontynuacja) + przygotowanie do egzaminu DELE

Oddział dwujęzyczny

UWAGA! Do klasy dwujęzycznej obowiązuje wcześniejszy termin rekrutacji w systemie elektronicznym: do 30.05.2022!

W roku szkolnym planowane jest utworzenie niemieckiego oddziału dwujęzycznego niemieckiego.

< DODATKOWY WNIOSEK >  o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego można składać w dniach 16 – 30 maja 2022r. w sekretariacie szkoły.

W rekrutacji do klasy dwujęzycznej konieczne jest zaliczenie sprawdzianu kompetencji językowych z języka niemieckiego.

Sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego odbędzie się w dniu 9 czerwca 2022 r. (czwartek) o godz. 9:00. Kandydaci najpierw przystąpią do części pisemnej, a następnie do części ustnej.

Informacja o salach, w których odbywać się będzie sprawdzian, zostanie umieszczona na stronie internetowej szkoły w późniejszym terminie oraz przy wejściu do szkoły w dniu egzaminu.

Za sprawdzian kompetencji językowych można uzyskać maksymalnie 40 pkt. Za zdany uznany jest egzamin, z którego kandydat uzyska min. 20 pkt (50%).

WAŻNE!

Ze sprawdzianu kompetencji językowych zwolnieni są laureaci Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego. Uwaga! Laureaci również są zobowiązani do złożenia wniosku wg terminarza rekrutacji.

Zakres tematyczny sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego:

 < ZAŁĄCZNIK >

Lista kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych zostanie podana do publicznej wiadomości w szkole w dniu 15 czerwca 2022 r. o godz. 12:00.

<<PREZENTACJA O SZKOLE>>

Skip to content