Oferta edukacyjna

 

 

Oferta rekrutacyjna na rok szkolny 2024/2025 w przygotowaniu

 

Zobacz jak wyglądała nasza oferta w roku szkolnym 2023/2024

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą przedstawioną poniżej:

Lp. Nazwa oddziału Obowiązkowe przedmioty rozszerzone Trzeci przedmiot –poziom rozszerzony Dodatkowy przedmiot kierunkowy   Język angielski
1. A matematyczno – fizyczna matematyka,
fizyka

geografia lub informatyka

 

  przygotowanie do studiowania za granicą[1]
2. B matematyczno – informatyczna matematyka,
informatyka

fizyka lub geografia

 

programowanie  w praktyce przygotowanie do studiowania za granicą[1]
3. C społeczno – prawna j. polski, historia wos lub geografia podstawy prawa przygotowanie do studiowania za granicą[1]
4. D medyczna – biologiczno-chemiczna biologia, chemia matematyka lub
j. angielski
ratownictwo medyczne poziom podstawowy i rozszerzony
5. E dietetyczna – biologiczno-chemiczna biologia, chemia matematyka lub
j. angielski
podstawy dietetyki poziom podstawowy i rozszerzony
6. F ogólna, dwujęzyczna z językiem niemieckim j. polski, matematyka geografia lub wos lub biologia   przygotowanie do studiowania za granicą[1]
7. G matematyczno – geograficzna matematyka, geografia fizyka lub informatyka

 

 

przygotowanie do studiowania za granicą[1]
8. H biologiczno – psychologiczna biologia, wos j. polski podstawy psychologii przygotowanie do studiowania za granicą[1]
9. M matematyczno – językowa z j. angielskim matematyka, j.angielski fizyka lub geografia lub informatyka   poziom rozszerzony
10. I Klasa wstępna/zerowa dwujęzyczna z językiem hiszpańskim przygotowuje do klasy  dwujęzycznej z j. hiszpańskim

 

[1]Lekcje języka angielskiego przygotowujące do matury na poziomie rozszerzonym oraz studiowania za granicą. Więcej informacji o przedmiocie przeczytasz w „Ofercie językowej”.

UWAGA! Do klasy dwujęzycznej 1F oraz klasy wstępnej „zerowej” obowiązuje wcześniejszy termin rekrutacji w systemie elektronicznym: do 30.05.2023!

Postępowanie rekrutacyjne

Zgodnie z art. 134 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału będą brane pod uwagę następujące obowiązkowe zajęcia edukacyjne:

                                                                             Przedmioty obowiązkowe
  Pierwszy przedmiot Drugi przedmiot
Klasa A – matematyczno – fizyczna

j. polski

matematyka

fizyka informatyka lub geografia
Klasa B – matematyczno – informatyczna informatyka fizyka lub geografia
Klasa C – społeczno – prawna historia wos lub geografia

Klasa D – medyczna

biologiczno – chemiczna

biologia chemia

Klasa E – dietetyczna

biologiczno – chemiczna

biologia chemia

Klasa F – ogólna,

dwujęzyczna z językiem niemieckim

język niemiecki geografia lub wos,
lub biologia
Klasa G – matematyczno – geograficzna geografia fizyka lub informatyka
Klasa H – biologiczno – psychologiczna biologia wos lub j. angielski
Klasa M – matematyczna z j. angielskim j. angielski fizyka lub geografia lub informatyka

KLASA I Klasa zerowa – oddział wstępny

dwujęzyczny z j. hiszpańskim

j. angielski drugi j. obcy

 

<<JAK LICZYĆ PUNKTY>>

WAŻNE! Pamiętaj, że dodatkowe osiągnięcia (w tym wolontariat stały) muszą być wpisane przez wychowawcę Twojej klasy na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Języki obce

W klasach A, B, C, D, E, G, H, M pierwszym językiem obcym jest język angielski.
W oddziale dwujęzycznym język angielski jest drugim językiem obcym.

Nauka drugiego języka obcego jest realizowana w grupach międzyoddziałowych.

Możliwości wyboru nauki drugiego języka obcego w większości klas są następujące:

  • język francuski (od podstaw i kontynuacja) + przygotowanie do egzaminu DELF
  • język niemiecki (od podstaw i kontynuacja) + przygotowanie do egzaminu DSD I, DSD II
  • język hiszpański (od podstaw i kontynuacja) + przygotowanie do egzaminu DELE

Oddział dwujęzyczny

UWAGA! Do klasy dwujęzycznej obowiązuje wcześniejszy termin rekrutacji w systemie elektronicznym: do 30.05.2023!

W roku szkolnym planowane jest utworzenie niemieckiego oddziału dwujęzycznego niemieckiego oraz klasy wstępnej przygotowującej do oddziału dwujęzycznego hiszpańskiego.

< DODATKOWY WNIOSEK >  o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego/oddziału wstępnego można składać w dniach 15 – 30 maja 2023r. w sekretariacie szkoły.

W rekrutacji do klasy dwujęzycznej konieczne jest zaliczenie sprawdzianu kompetencji językowych z języka niemieckiego.

Do oddziału zerowego obowiązuje test predyspozycji językowych, który  jest w języku polskim, zawiera zadania po polsku, z języka polskiego, języków sztucznych lub fikcyjnych  <<ZOBACZ PRZYKŁADOWY TEST>>.

Sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego/wstępnego odbędzie się w dniu 7 czerwca 2023 r. (środa) o godz. 9:00. Kandydaci najpierw przystąpią do części pisemnej, a następnie do części ustnej. Drugi termin (tylko w przypadku braku możliwości podejścia w pierwszym terminie) odbędzie się 13 czerwca 2023 r. (wtorek) o godz. 09:00.

Informacja o salach, w których odbywać się będzie sprawdzian, zostanie umieszczona na stronie internetowej szkoły w późniejszym terminie oraz przy wejściu do szkoły w dniu egzaminu.

Za sprawdzian kompetencji językowych można uzyskać maksymalnie 40 pkt. Za zdany uznany jest egzamin, z którego kandydat uzyska min. 20 pkt (50%).

WAŻNE!

Ze sprawdzianu kompetencji językowych zwolnieni są laureaci Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego. Uwaga! Laureaci również są zobowiązani do złożenia wniosku wg terminarza rekrutacji.

Zakres tematyczny sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego niemieckiego:

 < ZAŁĄCZNIK >

Lista kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych zostanie podana do publicznej wiadomości w szkole w dniu 15 czerwca 2023 r. do godz. 10:00.

<<PREZENTACJA O SZKOLE>>

Skip to content