Polityka prywatności

Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies w na stronach internetowych PLO nr II
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II w Opolu przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenie *lo2.opole.pl. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników stron PLO nr II. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

Gromadzenie danych
Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL, które mogą być zapisywane w logach serwera. Logi serwera mogą zawierać poniższe informacje:

  • publiczny adres IP komputera lub sieci, z których nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)
  • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa,
  • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
  • czas nadejścia zapytania,
  • pierwszy wiersz żądania HTTP,
  • kod odpowiedzi HTTP,
  • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony Urzędu nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce użytkownika,
  • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Urzędu. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

Wykorzystywanie danych
Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Mechanizm Cookies na stronach internetowych PLO nr II
Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisach PLO nr II nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.
W serwisie lo2.opole.pl są wykorzystywane sesyjne pliki „cookie”– między innymi do zapisania faktu zapoznania się z wyróżnionymi informacjami lub do ułatwienia korzystania przez użytkownika z serwisu szkoły. Korzystanie z plików „cookies”, jest dobrowolne i może zostać zmienione w ustawieniach przeglądarki użytkownika. Używanie plików „cookie” przez przeglądarki internetowe jest domyślnym ustawieniem, które użytkownik może zmienić. Zgoda na korzystanie z plików „cookies” oznacza zgodę na używanie mechanizmów wykorzystywanych przez stronę szkoły.

Odnośniki do innych stron
Serwis Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr II zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów WWW Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr II w Opolu.

Zmiany
W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

Skip to content