Oferta językowa

 

OFERTA JĘZYKOWA

Zgodnie z rozporządzeniem w liceum drugiego języka obcego – poza językiem angielskim – możesz uczyć się tylko na poziomie podstawowym w wymiarze dwóch godzin tygodniowo.  Ponieważ w naszej szkole od lat kształcimy na poziomie dwujęzycznym oraz jesteśmy centrum egzaminacyjnym, postanowiliśmy wykorzystać nasz potencjał.

W nowym roku szkolnym, za zgodą Urzędu Miasta Opole, przygotowaliśmy wzbogaconą ofertę językową.

Będziesz mógł uczyć się u nas w grupach międzyoddziałowych przygotowujących do międzynarodowych egzaminów i studiowania za granicą.

 

JĘZYK ANGIELSKI

We wszystkich oddziałach możesz uczyć się języka angielskiego na poziomie podstawowym, a dodatkowo:

  • w klasie 1A, 1C, 1D, 1F utworzymy grupy międzyoddziałowe, które będą uczyły się języka angielskiego na poziomie przygotowującym do certyfikatów językowych oraz studiowania za granicą. Nauka w tych grupach pozwoli na przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym.

Jeśli ilość chętnych na naukę języka angielskiego przygotowującego do studiowania za granicą przekroczy pulę miejsc, kandydaci będą rekrutowani na podstawie testu sprawdzającego umiejętności językowe. Oferta nie dotyczy klasy wstępnej.

 

JĘZYK NIEMIECKI

We wszystkich klasach jako drugi język możesz wybrać język niemiecki (poza oddziałem dwujęzycznym). Wzorem lat ubiegłych w roku szkolnym 2024/25 planujemy utworzyć dwie grupy międzyoddziałowe przygotowujące do państwowego egzaminu  (DSD) zakończonego dyplomem językowym Stałej Konferencji Ministrów Kultury, Nauki i Oświaty Landów Niemieckich. Certyfikat DSD II  ma najwyższy poziom  ( B2/C1 ) państwowego egzaminu językowego Republiki Federalnej Niemiec możliwy do osiągnięcia przez uczniów za granicą. W ramach kursów przygotowujemy do egzaminów na dwóch poziomach: A2/B1 (DSD I) oraz B2/C1 (DSD II). Kandydaci wybierają poziom w zależności od swoich umiejętności językowych. Naszym celem jest przygotowanie w ciągu czterech lat kształcenia w liceum do poziomu zaawansowania B2/C1. Nasza szkoła, dzięki zatrudnionym germanistkom mającym uprawienia do egzaminowania, jest centrum egzaminacyjnym DSD – egzaminy odbywają się  każdego roku w naszej szkole i są dla naszych uczniów za darmo. Certyfikat DSD II otwiera drogę do studiowania w krajach niemieckojęzycznych, a także zwiększa Twoje szanse na zatrudnienie na polskim i europejskim rynku pracy. W ostatnich trzech latach 160 uczniów otrzymało certyfikat DSD I.

 

JĘZYK FRANCUSKI

We wszystkich klasach jako drugi język możesz wybrać język francuski (poza oddziałem dwujęzycznym). W roku szkolnym 2024/25 planujemy utworzyć jedną grupę międzyoddziałową z poszerzonym (w stosunku do poziomu podstawowego) o dwie godziny w tygodniu autorskim programem nauki języka francuskiego przygotowującym do egzaminu DELF.DELF to państwowy egzamin poświadczony dyplomem z języka francuskiego jako obcego w międzynarodowej skali ustalonej przez Radę Europy. Certyfikat DELF otwiera drogę do studiowania w krajach francuskojęzycznych, a także zwiększa szanse na zatrudnienie na polskim i europejskim rynku pracy.Naszym celem jest przygotowanie w ciągu czterech lat do poziomu zaawansowania B2. Jeśli ilość chętnych przekroczy pulę miejsc, kandydaci będą rekrutowani na podstawie testu sprawdzającego umiejętności językowe. Nasza szkoła, dzięki zatrudnionym romanistkom mającym uprawienia do egzaminowania na każdym poziomie jest, jedynym na Opolszczyźnie, centrum egzaminacyjnym DELF – egzaminy odbywają się  co roku w naszej szkole. Oferta nie dotyczy klasy zerowej.

 

JĘZYK HISZPAŃSKI


We wszystkich klasach jako drugi język możesz wybrać język hiszpański (poza oddziałem dwujęzycznym). W roku szkolnym 2024/25 planujemy utworzyć grupę międzyoddziałową z poszerzonym (w stosunku do poziomu podstawowego) o dwie godziny w tygodniu autorskim programem nauki języka hiszpańskiego przygotowującym do egzaminu DELE. Egzaminy DELE są oficjalnymi egzaminami z języka hiszpańskiego o charakterze międzynarodowym, sygnowanymi przez Ministerstwo Edukacji i Kształcenia Zawodowego Hiszpanii. W Polsce ich organizatorem jest Instytut Cervantesa. W ramach autorskiego programu DELE będziemy przygotowywać do uzyskania następujących  dyplomów:

Naszym celem jest przygotowanie w ciągu czterech lat kształcenia w liceum do poziomu zaawansowania B2. Jeśli ilość chętnych przekroczy pulę miejsc, kandydaci będą rekrutowani na podstawie testu sprawdzającego umiejętności językowe.

JĘZYK ŁACIŃSKI

W roku szkolnym 2024/25 do bogatej oferty językowej dołączamy łacinę – możecie się jej uczyć przez 4 lata po dwie godziny w tygodniu – wybieracie naukę tego języka zamiast np. niemieckiego, francuskiego lub hiszpańskiego. 

Jeśli wybierzesz język łaciński:

– nauczysz się języka, który jest podstawą każdego języka europejskiego,

– zdziwisz się, jak wiele współczesnych słów pochodzi z języka łacińskiego,

– ​rozwiniesz swoje zainteresowania historią, kulturą i sztuką antyczną.

Nasza szkoła jako jedyna w Opolu naucza języka łacińskiego jako drugiego języka obcego.

 

JĘZYK ROSYJSKI

Planujemy zajęcia kółka języka rosyjskiego, które utworzymy po zebraniu się grupy.

 

Skip to content