Język niemiecki
„Młodzież recytuje poezję” – walczymy w finale!

„Młodzież recytuje poezję” – walczymy w finale!

Josef Chudalla z klasy 3e zajął trzecie miejsce w XXX konkursie recytatorskim w języku niemieckim "Młodzież recytuje poezję". Josef zaprezentował wiersze "Der Handschuh" Friedricha Schillera oraz "Die Entwicklung der Menschheit" Ericha Kästnera. Na Josefa czeka finał,...

„Jugend debattiert international” Jakub w finale!

„Jugend debattiert international” Jakub w finale!

Milo nam poinformować, że Jakub Nowak , uczeń kl. 2f (dwujęzycznej z językiem niemieckim) przeszedł do półfinału międzynarodowego konkursu „Jugend debattiert international”. Kolejny etap odbędzie się w czerwcu w Warszawie. Jakubowi życzymy powodzenia i trzymamy...

IX edycjia ogólnopolskiego konkursu „Turbolandeskunde”

IX edycjia ogólnopolskiego konkursu „Turbolandeskunde”

W piątek odbył się etap regionalny IX edycji ogólnopolskiego konkursu „Turbolandeskunde”. Drużyna naszych dziewcząt z klasy 2f - Juliana, Sofiia i Wiktoria pokonały 10 drużyn ze szkół średnich woj. opolskiego i zajmując pierwsze miejsce zakwalifikowały się do finału,...

Wydarzenia w roku szkolnym 2023/2024

Wrzesień

 • Wręczenie Dyplomów DSD I
 • 09.2023 r. Europejski Dzień Języków Obcych

 

Październik miesiącem Języka Niemieckiego

 

 • 10.2023 r. XII Szkolny Konkurs Języka Niemieckiego im. M.T. Küblera o Puchar Dyrektora Szkoły
 • Sprachcamp – obóz językowy – przygotowanie do egzaminów DSD I i DSD II

Listopad

 • 11.2023 r. – 47. Olimpiada Języka Niemieckiego – etap szkolny
 • Próbny – pilotażowy-ustny egzamin DSD II i konferencja DSD II
 • 11.2023 r. część pisemna egzaminu DSD II

Grudzień

 • Część ustna egzaminu DSD II
 •  

Styczeń

 • Olimpiada Języka Niemieckiego – eliminacje pisemne i ustne etapu okręgowego

Luty

 • Festiwal Piosenki Obcojęzycznej
 • Próbny – pilotażowy-ustny egzamin DSD I i konferencja DSD I
 • szkolny etap konkursu recytatorskiego” Młodzież recytuje poezję”

Marzec

 • Ustny egzamin DSD I
 • 03.2024 r. pisemny egzamin DSD I
 • Ogólnopolski Konkurs -Turbolandeskunde – wędrówka po krajach niemieckiego obszaru językowego
 • Konkurs wiedzy o Austrii „Austria – kraj i mieszkańcy” organizowany przez Bibliotekę Austriacką w Opolu.
 • Regionalny konkurs – „Jugend debattiert international”
 • 03.2024 r. Dzień Otwartych Drzwi
 • Finał Konkursu Angielsko-Niemieckiego Poliglota

Kwiecień

 • -7.04.2024 r. Finał 47. Olimpiady Języka Niemieckiego w Poznaniu

 

Maj

 • 05.2024 r. pisemny egzamin maturalny z języka niemieckiego poziom podstawowy
 • Ustny egzamin maturalny z języka niemieckiego
 • Wręczenie Dyplomów DSD II

 

 

 

 

Na dodatkowych zajęciach przygotowujących  do Certyfikatu DSD I:

– upewnisz się, że dobrze poznałeś język  niemiecki w szkole podstawowej i w gimnazjum

– utrwalisz znajomość języka niemieckiego i doprowadzisz ją do poziomu A2/ B1

– poznasz obyczaje swoich rówieśników z krajów niemieckojęzycznych

– zdając egzamin DSD I otrzymasz swój pierwszy certyfikat potwierdzający twój poziom umiejętności językowych

 

Certyfikat DSD I potwierdzi Twój poziom języka  ( A2/B1) i otworzy i ułatwi  Ci drogę do Egzaminu DSD II.

Uczęszczając na dodatkowe zajęcia z języka niemieckiego w „Dwójce” , otrzymujesz możliwość  intensywnej nauki drugiego języka obcego – oprócz  przygotowania do w/w certyfikatu  posiądziesz również umiejętności przydatne na egzaminie maturalnym.

Na dodatkowych zajęciach przygotowujących  do Certyfikatu DSD II:

– opanujesz język niemiecki na  poziomie B2/C1

– poszerzysz swoje horyzonty – poznasz historię i literaturę krajów niemieckojęzycznych

– dzięki zdanemu egzaminowi DSD II otworzysz sobie drogę do studiowania w krajach niemieckojęzycznych

i zwiększysz swoje szanse na zatrudnienie na polskim i europejskim rynku pracy

 

Certyfikat DSD II  ma najwyższy poziom  ( B2/C1 ) państwowego egzaminu językowego Republiki Federalnej Niemiec możliwy do osiągnięcia przez uczniów za granicą.

Uczęszczając na dodatkowe zajęcia z języka niemieckiego w „Dwójce” otrzymujesz możliwość  intensywnej nauki drugiego języka obcego – oprócz  przygotowania do w/w certyfikatu  posiądziesz również umiejętności przydatne na egzaminie maturalnym.

Podstawowym celem OLIMPIADY JĘZYKA NIEMIECKIEGO jest zainteresowanie młodzieży szkół ponadpodstawowych językiem niemieckim, wartościami kulturowymi niemieckiego obszaru językowego oraz poznanie kultury, literatury krajów niemieckiego obszaru językowego. Pogłębienie wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego ma służyć utrwaleniu pokojowego współistnienia pomiędzy narodami naszego kontynentu, lepszemu zrozumieniu odmiennych wartości kulturowych, wyjaśnieniu ich rozwoju i znaczenia dla wspólnego kształtu polityczno-geograficznego tego obszaru.

Ważnym celem, jaki ma spełniać OLIMPIADA, jest aktywizacja uczniów, by poprzez celowe zdobywanie wiadomości podnosili ogólny poziom wiedzy, przygotowując się tym samym znacznie lepiej do samodzielnego studiowania. Celem OLIMPIADY jest również lepsze przygotowanie przyszłych kandydatów na studia neofilologiczne z zakresu filologii germańskiej.[1]

TERMINARZ 47. OLIMPIADY JĘZYKA NIEMIECKIEGO (r. szk. 2023/24)

 1. Eliminacje szkolne: odbędą się 3. listopada 2023 r. w godz. 10.00 – 11.30. Czas trwania eliminacji: 2 godziny lekcyjne
 2. Eliminacje okręgowe:
  a) eliminacje pisemne 2.etapu odbędą się w szkołach 12 stycznia 2024 r. w godz. 10.00 – 11.30.

Czas trwania eliminacji: 2 godziny lekcyjne

Sekretarze Okręgowi powiadomią szkoły o tym, którzy uczniowie zostali zakwalifikowani do eliminacji ustnych (tzn. zdobyli co najmniej 85% punktów w teście) oraz o terminie i miejscu eliminacji ustnych.

b) egzamin ustny dla zakwalifikowanych uczestników, odbędzie się w 12 okręgach w terminach wyznaczonych przez Komitety Okręgowe, jednak nie później, niż 15. lutego.

Finał 45. OJN: eliminacje centralne odbędą się 5.-7. kwietnia 2024 r. w Poznaniu, w Wyższej Szkole Języków Obcych, ul. Różana 17A (eliminacje pisemne) i Katedrze Skandynawistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, (Collegium Novum) al. Niepodległości 4 (eliminacje ustne).

 

Zakres tematyczny

Eliminacje okręgowe

 

W eliminacjach okręgowych obowiązują:

– wypowiedź na temat „z życia codziennego”,

– dwie pozycje z literatury do 1945 roku,

– trzy pozycje z literatury po 1945 roku,

– podstawowe wiadomości z nowszej historii (po 1918 roku), geografii, polityki i ze zjawisk kulturowych, wiadomości z bieżących zjawisk życia społecznego niemieckiego obszaru językowego.

 

Finał olimpiady

W finale Olimpiady obowiązuje:

– wypowiedź na temat „z życia codziennego”

– trzy pozycje z literatury do 1945 roku,

– cztery pozycje z literatury po 1945 roku,

– wiadomości z zakresu kulturoznawstwa, historii (od 1918 roku), geografii, polityki i zjawisk kulturowych, wiadomości o bieżącym życiu społeczno-politycznym krajów niemieckiego obszaru językowego.

UWAGA: uczestnicy OLIMPIADY piszą test na wszystkich trzech stopniach eliminacji w ciągu dwóch godzin lekcyjnych.

 

Nasi Olimpijczycy zmagają się zarówno na etapie okręgowym jak i w finale Olimpiady z testem leksykalno-gramatycznym.

Na etapie okręgowym to jego wyniki decydują o przejściu do dalszego etapu – ustnego, w którym muszą odpowiedzieć na pytania z zakresu historii, kulturoznawstwa, geografii oraz literatury.

Do finału przechodzą ci uczniowie, którzy uzyskali 85% wymaganych punktów.

Finał odbywa się w Poznaniu w siedzibie Wyższej Szkoły Języków Obcych im. Samuela Lindego. Tutaj z całej Polski zjeżdża się ok 50 najlepszych uczniów, których pasją jest nauka języka niemieckiego. To jak podkreśla Piotr Jankowiak, kierownik biuro Komitetu Głównego OJN, elita i najlepsi z najlepszych, a każdy Finalista to zwycięzca, bo do Poznania przyjeżdżają tylko najlepsi.

Finał przebiega 2 dwóch etapach: pierwszy dzień – piątek to zmagania z tekstem literackim bądź użytkowym, sobota to etap ustny.

W niedzielę w pięknej sali Uniwersytetu Adama Mickiewicza ogłoszone zostają wyniki. Świetności tej uroczystości dodają zaproszeni goście: profesorowie UAM, rektorzy, Konsulowie Austrii, Niemiec i Szwajcarii, przedstawiciele Instytutu Goethego, Kuratorium Oświaty oraz wielu innych doniosłych gości.

 

 

W kwietniu 2020 r. wydział kultury ambasady Niemiec w Polsce ogłosił ogólnopolski konkurs na esej. Piszący mieli do wyboru dwa tematy:
* IN GEDANKEN NAH – WIE FREUNDE ZUSAMMENRÜCKEN, OHNE SICH ZU SEHEN
* POSTKARTEN VON ZUHAUSE – WAS WIR IN DER GEWONNENEN HEIM-ZEIT ERLEBEN
Dwie uczennice naszego liceum napisały eseje i zostały nagrodzone: Wiktoria Ernst 3B zajęła 2. miejsce, a Wiktoria Kulig 3I zdobyła 3. miejsce.

Oto praca Wiktorii Ernst

„Postkarten Austausch”
Unser Leben, (muss man ehrlich sagen) ist sehr geordnet. Jeder von uns hat seine eigenen Aufgaben, um die er sich kümmern muss. Wir organisieren uns den Tag so, dass wir für alles Zeit haben und sobald wir in einen Rhythmus gefallen sind, ist es auch schwer uns davon wieder wegzubringen. Das Leben ist aber unberechenbar. Es braucht nur eine Kleinigkeit und unser Tagesablauf wird durcheinander gebracht. Wie zum Beispiel ein kleiner Virus, der bei uns, alles in den Stillstand gebracht hat. Die Kaufhäuser, Schulen und Universitäten wurden geschlossen. Viele Menschen können derzeit ihre Berufe nicht ausüben. Das Stadtleben steht still.

Przeczytaj całość

 

Młodzież debatuje – JUGEND DEBATTIERT INTERNATIONAL – to międzynarodowy konkurs cieszący się ogromnym powodzeniem wśród młodzieży szkół średnich w Czechach, Estonii, Polsce, Rosji, Słowenii, Węgrzech oraz na Litwie, Łotwie, Słowacji i Ukrainie. Organizatorami tego konkursu są Goethe-Institut, Fundacja „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość”, fundacja Gemeinnützige Hertie-Stiftung oraz Niemiecka Centrala Szkolnictwa Zagranicznego. W Polsce projekt wspierany jest przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.
Konkurs przebiega wieloetapowo na poziomie szkolnym, międzyszkolnym, krajowym oraz międzynarodowym. Aby wziąć udział w debacie trzeba się do niej solidnie przygotować nie tylko językowo, bo cała debata prowadzona jest w j. niemieckim, ale także merytorycznie. W ramach lekcji języka niemieckiego uczniowie poznają zatem zasady debaty, dobierania argumentów, wyrażania swojej opinii i obrony swojego stanowiska. Umiejętności te uczniowie zdobywają debatując nad ważnymi dla nich sprawami np. czy obiady w szkolnej stołówce powinny być dla wszystkich uczniów darmowe, czy lekcje w szkole mają zaczynać się o godzinie 9:00?

 

W roku szkolnym 2019/2020 ze względu na pandemię debata odbyła on-line. W tym roku szkolnym planowana jest kolejna edycja tego konkursu.

Konkurs ten cieszy się popularnością wśród najbardziej elokwentnych …

A oto, krótka notatka jednej z uczestniczek konkursu, Wiktoria Gröhlich pisze:

 

„Jugend Debattiert International“ ist ein Wettbewerb des Goethe Institutes bei dem die Teilnehmer über politische und soziale Themen auf Deutsch debattieren. Dabei muss man sich an feste Regeln halten, die den Verlauf der Debatte bestimmen. Die Halbfinalisten fahren ins Ausland zu einer Schulung, in der sie professionell in der Rhetorik geübt werden. Diesjährige einwöchige Schulung hat im Juni in Chemnitz stattgefunden, an der auch Teilnehmer aus der Slowakei teilgenommen haben. Darüber hinaus lernt man dort viele internationale Teilnehmer kennen, wobei der gemeinsame Nenner die deutsche Sprache ist. Nach der Schulung folgt das Halbfinale und Finale in Warschau. Die Sieger fahren zu einer internationalen Debatte in eine europäische Hauptstadt. In diesem Jahr ist das Budapest. Bei dem Wettbewerb geht es nicht nur um Auseinandersetzung und Konfrontation, sondern vor allem um die Fähigkeit Kompromisse zu schließen, aufeinander zuzugehen und vor allem dem anderen zuzuhören. Das oberste Ziel ist es allerdings Spaß zu haben und tolle Leute aus ganz Europa kennenzulernen und Erfahrungen zu sammeln, die man nie vergisst. Das Thema des diesjährigen Halbfinales war „Soll für alle nicht recycelbaren Verpackungen ein fühlbarer Aufpreis erhoben werden?“ und des polnischen Landesfinales „Sollen die Steuererklärungen aller Bürger Polens öffentlich zugänglich sein?“

„Młodzież debatuje“ to konkurs w którym debatuje się z innymi o tematach politycznych i społecznych. Wszystko odbywa się w języku niemieckim. Przy tym trzeba poznać zasady, które określają przebieg takiej debaty. Przed półfinałem jedzie się na szkolenie, na którym profesjonaliści uczą jak poprawnie debatować. W tym roku szkolenie odbyło się w czerwcu w Chemnitz. Poza samym szkoleniem poznaje się mnóstwo interesujących osób z różnych europejskich państw. Po szkoleniu odbywa się półfinał oraz finał w Warszawie. Zwycięzcy jadą na międzynarodową debatę, która odbywa się w jednym z europejskich miast. „Młodzież debatuje” uczy nie tylko poprawnie debatować, umożliwia również międzynarodową współpracę z osobami z całej Europy oraz pozostawia wspomnienia, których nigdy się nie zapomina.

SZKOLNY KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO im. M.T. Küblera

W roku szkolnym 2020/2021 odbył się w naszym liceum IX Szkolny Konkurs Języka Niemieckiego im. M.T.Küblera.

Pan M.T. Kübler przez wiele lat uczył w naszej szkole języka niemieckiego. Pracował przede wszystkim z uczniami klas dwujęzycznych przygotowując chętnych do Olimpiady Języka Niemieckiego. Dzięki jego pracy i zaangażowaniu uczniowie uzyskiwali co roku bardzo wysokie wyniki w Olimpiadzie Języka Niemickiego.

Konkurs ten sprawdza umiejętności uczniów w zakresie leksyki, gramatyki i wiadomości kulturoznawczych. Jest dla uczniów możliwością  sprawdzenia się przed zmaganiami  olimpijskimi.

 

[1] Tekst pochodzi ze strony internetowej Komitetu Głównego Olimpiady Języka Niemieckiego.

WOJEWÓDZKI KONKURS ANGIELSKO-NIEMIECKI- POLIGLOTA

 (dla siódmo- i ósmoklasistów województwa opolskiego )

 

 O PUCHAR DYREKTORA PLO  NR II W OPOLU

Organizatorem Wojewódzkiego Konkursu Angielsko-Niemieckiego – POLIGLOTA- jest Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Opolu.

Konkurs organizują i przeprowadzają  nauczycielki języka angielskiego –Beata Jaros i języka niemieckiego – Bożena Owczar.

 Konkurs przeznaczony był początkowo dla uczniów klas trzecich gimnazjów; teraz organizowany jest dla uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych województwa opolskiego posługujących się w stopniu komunikatywnym zarówno językiem angielskim jak i niemieckim.

W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie uczący się języków angielskiego i niemieckiego w szkole lub poza szkołą.

 

W roku szkolnym 2022/2023 odbędzie się X edycja tego konkursu. Konkurs jest dwuetapowy:

1) część pisemna – etap szkolny –przeprowadzany w szkołach biorących udział w konkursie. 

2) część ustna – odbywa się w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej przy ul. Pułaskiego 3 w Opolu podczas Dnia Otwartych Drzwi (dokładna data i godziny zostają podane w regulaminie wysyłanym do szkół)

  Etap pisemny 

 1. Test przeprowadza, sprawdza i ocenia Szkolna Komisja powołana w danej szkole do przeprowadzenia Konkursu Angielsko-Niemieckiego „Poliglota”:
  a) Test składa się z części leksykalno-gramatycznej i części sprawdzającej rozumienie tekstu czytanego w języku angielskim i niemieckim. ( 90 minut)
  b) Zadania z poziomu A2/B1 wg europejskich poziomów osiągnięć językowych zalecanych przez Radę Europy.
 2. Informacja o zakwalifikowaniu się uczniów do części ustnej zostaje przesłana drogą
  elektroniczną do szkół.Etap ustny

  1. Czas trwania części ustnej – ok. 15 minut. (zadania w części ustnej: opis obrazka w języku angielskim i niemieckim, rozmowa na konkretny temat wylosowany z katalogu tematycznego -podanego w regulaminie- w języku angielskim i niemieckim, odpowiedzi na pytania dotyczące danego zadania w obu językach )


Cele przyświecające organizatorom Konkursu to :

– motywowanie uczniów do uczenia się języków angielskiego i niemieckiego  oraz     mobilizowanie ich do samodzielnej, systematycznej pracy,

– podnoszenie poziomu umiejętności językowych młodzieży,

– wdrażanie europejskich poziomów osiągnięć językowych zalecanych przez Radę Europy,

– kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec innych narodów, ich kultury i języka,

– nagradzanie wysiłków uczniów i nauczycieli.

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU !!!!!!!

 

 

 • Nasze liceum utrzymuje partnerskie stosunki ze szkołami w Niemczech: Max-Planck-Schule w Kiel – Kilonia oraz Karl-Ziegler-Schule w Mülheim an der Ruhr

http://www.max-planck-schule-kiel.de/

www.karlzieglerschule.de

 

Zapraszamy także Ciebie do udziału w polsko-niemieckiej wymianie uczniów!
Jeśli chcesz:

 • poznać ciekawych rówieśników z Niemiec
 • gościć jednego z nich w swoim domu oraz poznać jego dom
 • sprawdzić w rozmowach swoje umiejętności komunikowania się w j. obcym (niemieckim lub angielskim), przy okazji zwiedzić razem z gośćmi Kraków, Wieliczkę, Oświęcim i Wrocław
 • odwiedzić w Kilonię lub Mülheim
 • zobaczyć jakie warunki do nauki mają Niemcy i jak wyglądają lekcje w ich szkole
 • przeżyć wiele niezapomnianych wrażeń

Wymiany uczniów są współfinansowane ze środków polsko-niemieckiej organizacji rządowej Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży www.pnwm.org

 • Konkurs recytatorski w języku niemieckim „Młodzież recytuje poezję” znany zapewne ze szkoły podstawowej cieszy się w naszym liceum dużym powodzeniem.

Konkurs organizowany od 1994 r. przez Towarzystwo społeczno-kulturalne Niemców odbywa się na 4 etapach: etap szkolny, gminny, rejonowy oraz finał wojewódzki. Uczniowie wybierają sobie wiersze do prezentacji na konkursie, a my wspieramy ich w przygotowaniach do konkursu.

W roku szkolnym 2020/2021 ze względu na stan pandemii cały konkurs odbył się online.

 

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej to instytucja polsko-niemiecka założona w roku 1998 przez prezydentów Romana Herzoga i Aleksandra Kwaśniewskiego, a jej działalność skierowana jest m.in. do młodzieży. I my chętnie z Domem współpracujemy biorąc aktywny udział w wydarzeniach oraz zapraszając pracowników Domu do naszej szkoły np. na „Dzień języka niemieckiego”, aby poprowadzili warsztaty o komiksach z postaciami historycznymi, lub warsztaty dziennikarskie, odwiedzamy tę instytucję w jej siedzibie w Opolu, zapoznając się z jej szeroką działalnością. Tych wydarzeń było wiele wymienię tu jeszcze udział naszych uczniów w grze miejskiej „Niemieckich ślady w Opolu” i kalendarz  na rok 2019, który zaprojektowali uczniowie klasy dwujęzycznej, a jego druk sfinansował Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej.

 

 

Biblioteka Austriacka to kolejna instytucja kulturalna, z którą bardzo chętnie aktywnie współpracujemy.

Odwiedzamy z młodzieżą bibliotekę w jej siedzibie w Opolu na Placu Piłsudskiego. Młodzież ma okazję zapisać się do biblioteki, aby zostać w ten sposób czytelnikiem Biblioteki Wojewódzkiej, zapoznać z księgozbiorem biblioteki, aby móc korzystać ze zbiorów przygotowując się do konkursów i olimpiad czy prezentacji DSD II. Ponadto chętnie uczestniczymy w prelekcjach tematycznych np. O tradycjach bożonarodzeniowych, karnawałowych czy wielkanocnych, o historii i kulturze krajów niemieckojęzycznych oraz odwiedzamy wystawy organizowane przez bibliotekę. Jest to z pewnością miłe urozmaicenie lekcji niemieckiego i wyjście ponad obowiązkowy podręcznik.

 

„European Talent School”

Od 25 do 28 lipca 2020 roku brałyśmy udział w „European Talent School”, przedsięwzięciu organizowanym przez Towarzystwo Fraunhofera. Przez kilka dni mieszkałyśmy na terenie starego klasztoru w małej niemieckiej miejscowości, Ostritz. Codziennie brałyśmy udział w ciekawych warsztatach. Przeprowadzałyśmy optyczne eksperymenty, uczyłyśmy się programowania, no i przede wszystkim pogłębiałyśmy znajomość języka niemieckiego, co z pewnością przyda się do czekającego nas egzaminu DSD II. Zajęcia organizowane był dla osób z Czech, Polski i Niemiec, więc poznałyśmy wiele osób z tych krajów.

Marta Drozdek

 

„Gdyby Cię nie było…”

Gabriel Miczka, uczeń kl. 1F-4 wziął udział w konkursie „Gdyby Cię nie było…”, który był realizowany we współpracy ze znanym influencerem Danielem Rusinem. Celem konkursu było pobudzanie lokalnego patriotyzmu oraz kształtowanie wzorca autorytetu. Zadanie konkursowe polegało na stworzeniu krótkiego filmu przedstawiającego wybraną przez uczestnika postać, która jego zdaniem zasługuje na miano lokalnego bohatera.
Gabriel wybrał ciekawą postać ze swojego regionu, oto jego praca:

 

Jugendkultursommer

 

W dniach od 29.06 – 25.07. 2020 r. odbył się projekt Jugendkultursommer pt: „Laugh now, cry later” w niemieckiej miejscowości Ingolstadt. Był to projekt międzynarodowy, w którym udział brała młodzież z miast partnerskich Ingolstadt( Carrara, Włochy; Murska Sobota, Słowenia; Gyor, Węgry; Kragujevac; Serbia; Opole, Polska) oraz z samego Ingolstadt. Z naszej szkoły w projekcie wzięło udział 6 uczestników, a wszystkich razem było 80. Przez dwa tygodnie młodzież uczestniczyła w zajęciach teatralnych, które rozwijały ich kreatywność, uczyły pewności siebie i skupienia oraz współpracowała nad przedstawieniem teatralnym. W trzecim tygodniu odbyła się premiera sztuki, a w czwartym uczniowie udali się do słoweńskiego miasta Murska Sobota. Oprócz pracy nad przedstawieniem, uczestnicy mieli możliwość wyjazdu do Monachium, Dachau, Regensburga, parku linowego, rejsu po Dunaju czy zwiedzenia, znajdującej się w Ingolstadt, głównej siedziby koncernu Audi. Młodzież miała wiele możliwości do ciekawego spędzenia czasu i integracji. Uczniowie z naszego liceum udali się na koncert niemieckiego rapu, Audisommerkonzerte, Kunstparade oraz na festiwal międzynarodowy, gdzie skosztowali potraw z wielu państw europejskich. Projekt wywarł ogromny wpływ na uczestnikach, którzy dzięki niemu poszerzyli swoje horyzonty, stali się pewniejsi siebie i otwarci na nowe doświadczenia, polepszyli swoje umiejętności językowe i zapragnęli dalej rozwijać się artystycznie, Wyjazd rozbudził w nich pragnienie zwiedzania świata i coraz lepszego poznawania innych kultur.

 

Warschau-Weichsel-Wawel. Entdecke Polen!

 

So lautete der Titel des Schülerwettbewerbes „Die Deutschen und ihre östlichen Nachbarn-Wir in Europa”, der vom bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus organisiert wurde.
Der Wettbewerb findet jedes zweite Jahr statt. Diesmal beschäftigten sich Schülerinnen und Schüler aus Bayern, Polen , Tschechien, Slowakei, und Ungarn mit Beiträgen über Polen. Aus über 100 eingesandten Werken wurden 23 ausgewählt und die Sieger wurden nach Bamberg in Oberfranken eingeladen, um dort die Ergebnisse ihrer Bemühungen zu präsentieren. Die Beitrage wurden in vier Altersstufen und in folgenden Kategorien verteilt: Kunst, Land und Leute, Literatur und Spurensuche. Am ersten Tag nach der Anreise und dem gemeinsamen Mittagessen bauten die Teilnehmer die Ausstellung der Siegerarbeiten im Rathaus auf. Dann hatten sie die Gelegenheit, Bamberg während einer Stadtführung zu erkunden. Am nächsten Tag wurden alle Beiträge präsentiert, damit Jury über die Zuteilung der Platze entscheiden konnte. Am Nachmittag nahmen alle an der Schifffahrt auf der Regnitz teil und am Abend gab es den Höhepunkt des Programms: Feierliche Siegerehrung, die mit der Anwesenheit von u.a. Prof. Dr. Andreas Otto Weber, Direktor des Hauses des Deutschen Ostens und Frau Staatsekretarin Anna Stolz gewürdigt wurde. Der dritte und gleichzeitig letzte Tag wurde im Wildpark Hundshaupten verbracht, wo die Schüler die Zeit für besseres Kennenlernen hatten und die Veranstaltung gemeinsam beendeten.
Es lohnt sich bestimmt an diesem Wettbewerb teilzunehmen, denn für Sieger ist die Fahrt nach Deutschland eine attraktive Preis. Man kann auch viele neue, nette Menschen kennenlernen und auch interessante Orte besichtigen. Außerdem ist die Atmosphäre völlig anderes als bei polnischen Wettbewerben: der errichte Platz ist nur eine Zahl, jeder ist Sieger und alle haben Spaß alleine dank der Teilnahme an diesem Ereignis. Aus eigener Erfahrung kann ich behaupten, dass es genauso auch auf vielen anderen internationalen Wettbewerben aussieht.
Mit meinem Beitrag „Die Rolle des bayerischen Freikorps Oberland am Sankt-Anna-Berg im Oberschlesien im Jahre 1921” habe ich den 2. Platz belegt.

Wiktoria Świerc, 2A

 

Laureaci i finaliści Olimpiady Języka Niemieckiego

45. Olimpiada Języka Niemieckiego 2021/2022

Laureaci:

Laura Quaschniok-Quade

Nathalie Schepanek

Finaliści:

Gabriel Miczka

Natalie Pietrzak

44. Olimpiada Języka Niemieckiego 2020/2021

Laueraci:

1 miejsce w kraju – Laura Quaschniok-Quade

4 miejsce w kraju – Olivia Kopyra

15 miejsce w kraju – Szymon Bursy

 

Finaliści:

Alexander Czerny, Wiktoria Dyga, Nathalie Schepanek, Julia Przybyła

 

Laureaci i finaliści Olimpiady Języka Niemieckiego w latach 1998-2015

 

 1. OJN 1998/99

Laureat:

 

Rudolf Urban, 6. miejsce

 

 1. OJN 2000/01

Laureat:

Justyna Kurkowska   5. miejsce

Iwona Pawlyta   8. miejsce

 

Finalista:

Michał Borysiuk

 

 1. OJN 2001/02

Laureat:

Aneta Lisek 1. miejsce

Justyna Kurowska 13. miejsce

 

Finalista:

Joanna Kontny

Marek Mazur

Iwona Pawlyta

 

 1. OJN 2002/03

Laureat: 

Aneta Lisek 10. miejsce

 

 1. OJN 2003/04

Laureat:

Agnieszka Ernst 8. Miejsce

Aneta Lisek 14. miejsce

 

 Finalista:

Małgorzata Blach

Łukasz Gonsior

 

 1. OJN 2004/05

Laureat:

Agnieszka Ernst 4. Miejsce

Krystyna Kleiner 7. miejsce

Anna Sonsała 15. miejsce

Kamil Janczyk 15.miejsce

Finalista:

Beata Lisowska,

 

 1. OJN 2005/06

Laureat:

Gabriela Kleiner 6. miejsce

Krystyna Kleiner 14. miejsce

Judyta Mocha, 16. miejsce

 

Finalista:

Koleta Dudek

Henryk Kupczyk

Żaneta Lisek

Beata Lisowska

Artur Niemczyk

 

 1. OJN 2006/07

Laureat:

Gabriela Kleiner 8. Miejsce

Agnieszka Roziewska 14. Miejsce

Gabriel Kowolik 15. miejsce

 

Finalista:

Natalia Cichos

Monika Klich

 

 1. OJN 2007/08

Laureat:

Agnieszka Roziewska 2. Miejsce

Gabriel Kowolik 4. Miejsce

Piotr Hudala 13. miejsce

Finalista:

Koleta Dudek

Krystyna Mross

 

 1. OJN 2008/09

Laureat:

Dawid Żwak, 1. miejsce

Michael Kotlorz 3. miejsce

Katarzyna Bobińska 11. miejsce

Sonia Wiercimok 12. miejsce

Amanda Mykita, 14. miejsce

 

 1. OJN 2009/10

Laureat:

Katarzyna Bobińska 4. miejsce

Michael Kotlorz 6. miejsce

Emilia Roziewska, 16. miejsce

 

Finalista:

Daniela Dreszer

 

 1. OJN 2010/11

Laureat:

Damian Walecko, 2. miejsce

 

Finalista:

Karina Szymaniec

 

 1. OJN 2011/12

Laureat:

Bianca Dudek, 6. miejsce

Martina Brysch, 11. miejsce

 

 1. OJN 2012/13

Laureat:

Bianca Dudek 2. miejsce

Marta Gomolla 5. miejsce;

Finalista:

Patrycja Glomb

 

 1. OJN 2013/14

Laureat:

Marta Gomolla 2. miejsce

Patrycja Glomb 14. miejsce

 

 1. OJN 2014/15

Laureat:

Marta Gomolla 1. Miejsce

Piotr Herud 10. miejsce;

Paulina Świtała 13. miejsce

 

Finalista:

Piotr Burczyk, Sahra Felix, Julia Ledwoch, Monika Pasoń, Christine Skrzypiec, Marcel Socha, Anna Walecko, Dominika Żwak

 

 1. OJN 2015/2016

Laureat:

Felix Frasek 3. Miejsce

Paulina Świtała 3 miejsce

Julia Hentschel 6 miejsce

Anna Herud 8 miejsce

 

Finalista:

Monika Pasoń

Piotr Herud

Adrian Pogrzeba

 

 1. OJN 2016/2017

Laureat:

Denis Gburek 4. miejsce

Paulina Świtała 11.  miejsce

Anna Herud 15. miejsce

 

Finalista:

Wiktoria Bonk

Monika Pasoń

Katharina Hausler

Margarethe Szczepaniak

 

 

 1. OJN 2017/ 2018

Laureat:

Karolina Fronia 7. Miejsce

Piotr Król  15. miejsce

Finalista:

Wiktoria Grohlich

Gregor Przywara

 

 1. OJN 2018/2019

Laureat:

Wiktoria Ernst 3. miejsce

Olivia Kopyra 7. miejsce

 

Finalista:

Wiktoria Gröhlich

Karolina Fronia

Anna Grabowski

Łukasz Mazur

Karolina Poliwoda

Julia Nowicka uczennica PG 10

 

 1. OJN 2019/2020 nie przyznano tytułów laureata ze względu na pandemię

 

Finalista:

Wiktoria Ernst

Karolina Fronia

Gröhlich Wiktoria

Buhl Antonia

Kacuba Kinga

Świerc Wiktoria

 

 

 

W dniu 7 października 2020 roku odbył się w naszej szkole IX Szkolny Konkurs Języka Niemieckiego im. T.M. Küblera.
Pierwsze miejsce w konkursie zajęła Karolina Kasprzik z klasy 3B. Trzy wyróżnienia uzyskali kolejno Adrian Szubert z klasy 2F-3, Laura Quaschniok-Quade z klasy 2D-3 oraz Antonia Buhl z klasy 3G.
Gratulujemy!!!

 

 

Trzy uczennice, absolwentki naszego liceum z największymi sukcesami w konkursach i olimpiadach j. niemieckiego w latach 2017-2020

Wiktoria Ernst

 • laureatka 42. Olimpiady Języka Niemieckiego
 • finalistka 41. i 43. Olimpiady Języka Niemieckiego
 • miejsce w ogólnopolskim konkursie „Pokaż nam język” (czerwiec 2018 r.)
 • finalistka 21. i 22. edycji Ogólnopolskiego konkursu wiedzy o Austrii – Austria kraj i mieszkańcy (kwiecień 2018 i 2019 r.)
 • miejsce drużynowo w regionalnym konkursie krajoznawczym o Niemczech „Turbolandeskunde” (marzec 2018)

4. miejsce w IX Wielkim Wojewódzkim Dyktandzie Języka Niemieckiego (listopad 2018)

Karolina Fronia

 • laureatka 41. Olimpiady Języka Niemieckiego
 • finalistka 42. i 43. Olimpiady Języka Niemieckiego
 • finalistka ogólnopolskiego konkursu „Pokaż nam język” (czerwiec 2018 r.)
 • udział w półfinale konkursu „Młodzież debatuje – Jugend debattiert international”
 • finalistka VIII Wojewódzkiego Dyktanda Języka Niemieckiego (listopad 2017)
 • udział w 21. edycji Ogólnopolskiego konkursu wiedzy o Austrii – Austria kraj i mieszkańcy (kwiecień 2018 r.)
 • miejsce w XXV. Konkursie „Młodzież recytuje poezję” Wiktoria Gröhlich
 • Finalistka 42. i 43. Olimpiady Języka Niemieckiego
 • miejsce w finale 21. edycji ogólnopolskiego konkursu wiedzy o Austrii – Austrii kraj i mieszkańcy (kwiecień 2018 r.)
 • miejsce w XXIV. konkursie recytatorskim w języku niemieckim „Młodzież recytuje poezję”
 • udział w kwalifikacjach ogólnopolskiego konkursu „Młodzież debatuje – Jugend debattiert international”
 • finalistka ogólnopolskiego konkursu „Pokaż nam język”(czerwiec 2018 r.)

Wiktoria Gröhlich

 • Finalistka 42. i 43. Olimpiady Języka Niemieckiego
 • miejsce w finale 21. edycji ogólnopolskiego konkursu wiedzy o Austrii – Austrii kraj i mieszkańcy (kwiecień 2018 r.)
 • miejsce w XXIV. konkursie recytatorskim w języku niemieckim „Młodzież recytuje poezję”
 • udział w kwalifikacjach ogólnopolskiego konkursu „Młodzież debatuje – Jugend debattiert international”

finalistka ogólnopolskiego konkursu „Pokaż nam język”(czerwiec 2018 r.)

Skip to content