Licealista na rynku pracy
„Licealista na rynku pracy – zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014- 2020.

Projekt zakłada realizację innowacji pedagogiczno-zawodowych, mających na celu wyposażenie uczniów liceów w dodatkowe kompetencje i kwalifikacje wyrównujące szanse na rynku pracy w porównaniu do uczniów szkół zawodowych oraz podwyższające szanse na rynku pracy. Projekt realizowany jest na terenie Miasta Opola.

W ramach innowacji zaplanowanych w projekcie uczniowie wzięli udział w stażach zawodowych u pracodawców, a także kursach zawodowych i specjalistycznych, np. kursy medyczne, lekarskie, biologiczne (pierwszej pomocy, ratownictwa, masażu biurowego); kursy informatyczne, matematyczne, inżynierskie (obsługa programu Autocad, modelowanie i drukowanie 3D, handel internetowy e-comerce); kursy humanistyczne, prawne, medialne, administracyjne (mediatora, autoprezentacji, specjalisty ds. HR).

Skip to content