Pedagog
  mgr Katarzyna  Chwist
mgr Agnieszka Sosnowska
Sala 225 225
Poniedziałek —– 08:00 – 16:00
Wtorek 07:30 – 16:00 13:00 – 14:15
Środa 13:00 – 16:30 08:00 – 14:00
Czwartek 07:30 – 16:30 08:15 – 14:00
Piątek 08:00 – 16:00 ——-

Zapraszamy do kontaktu osobistego w gabinecie 225 w godzinach pracy pedagogów szkolnych wskazanych na rok szkolny 2023/2024 lub przez MSTeams i e-dziennik.

Pedagodzy szkolni:
Agnieszka Sosnowska, Katarzyna Chwist

Aktualności

WKRĘCENI W RELACJE – podsumowanie konkursu fotograficznego.

WKRĘCENI W RELACJE – podsumowanie konkursu fotograficznego.

Rozstrzygnięcie szkolnego konkursu fotograficznego „WKRĘCENI W RELACJE”.  Jury w 5 osobowym składzie: panie wicedyrektor Karina Sawulska i Aleksandra Krzak, panie pedagog: Katarzyna Chwist i Agnieszka Sosnowska oraz pani Katarzyna Zając w dniu 1 marca podsumowało...

Tydzień Zdrowia Psychicznego 27.02 – 03.03! Zadbaj o relacje!

Tydzień Zdrowia Psychicznego 27.02 – 03.03! Zadbaj o relacje!

23 lutego ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI Z DEPRESJĄ Z okazji Dnia Walki z Depresją, w dniach: 27 lutego 2023 – 03 marca 2023 w PLO nr II w Opolu, odbędzie się: TYDZIEŃ ZDROWIA PSYCHICZNEGO - W relacji ze sobą i z innymi- w kontekście dbania o jakość relacji społecznych oraz...

(na podstawie rozporządzenia MEN w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach)

 • Rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniem przyczyn niepowodzeń szkolnych.
 • Określeniem form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
 • Organizowaniem i prowadzeniem różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
 • Podejmowaniem działań profilaktyczno – wychowawczych wynikających z programów wychowawczego szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli.
 • Wspieraniem działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli, wynikającychz programu wychowawczego szkoły.
 • Współpracą z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach.
 • Współdziałaniem z policją, sądami w przypadkach wykroczeń uczniów (naruszenie statutu szkoły lub prawa).
 • Planowaniem i koordynowaniem zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów i nauczycieli  w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu.
 • Działaniem na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Możesz skontaktować się z pedagogiem szkolnym jeśli:

 • nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem lub kolegami w klasie,
 • masz problemy z uzyskaniem lepszych ocen,
 • masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej,
 • masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać,
 • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem,
 • chciałbyś z kimś porozmawiać,
 • chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób,
 • masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić,
 • masz problem z wyborem dalszej drogi kształcenia.
Skip to content