Pedagog
  mgr Katarzyna  Chwist
mgr Agnieszka Sosnowska
Poniedziałek 12:45 – 16:00 08:35 – 14:35
Wtorek 12:45 – 17:00 08:00 – 16:30
Środa 12:45 – 16:00 08:00 – 11:00
Czwartek 12:45 – 16:00 08:00 – 12:30
Piątek 08:00 – 16:00 ——-

Informujemy o możliwości telefonicznego kontaktu z pedagogiem szkolnym pod numerem telefonu:

77 402 19 44 lub 512 070 039

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego w godzinach pracy pedagogów szkolnych wskazanych na rok szkolny 2022/2023.

Pedagodzy szkolni:
Agnieszka Sosnowska, Katarzyna Chwist

Aktualności

Wkręceni w relacje – konkurs fotograficzny dla wszystkich klas!

Wkręceni w relacje – konkurs fotograficzny dla wszystkich klas!

Z okazji zbliżającego się Tygodnia Zdrowia Psychicznego, który w tym roku rozpocznie się 27 lutego i potrwa do 3 marca chcielibyśmy zachęcić wszystkie klasy do budowania relacji poprzez wspólną zabawę. Jednym z działań jest przygotowanie zdjęcia klasowego pt. WKRĘCENI...

Warsztaty rękodzieła świątecznego!

Warsztaty rękodzieła świątecznego!

Masz ochotę pomóc w przygotowaniach do charytatywnego kiermaszu świątecznego? Już w tym tygodniu organizujemy warsztaty, na których będziemy tworzyć ozdoby świąteczne. Zapisy u Pani pedagog Agnieszki Sosnowskiej

(na podstawie rozporządzenia MEN w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach)

 • Rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniem przyczyn niepowodzeń szkolnych.
 • Określeniem form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
 • Organizowaniem i prowadzeniem różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
 • Podejmowaniem działań profilaktyczno – wychowawczych wynikających z programów wychowawczego szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli.
 • Wspieraniem działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli, wynikającychz programu wychowawczego szkoły.
 • Współpracą z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach.
 • Współdziałaniem z policją, sądami w przypadkach wykroczeń uczniów (naruszenie statutu szkoły lub prawa).
 • Planowaniem i koordynowaniem zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów i nauczycieli  w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu.
 • Działaniem na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Możesz skontaktować się z pedagogiem szkolnym jeśli:

 • nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem lub kolegami w klasie,
 • masz problemy z uzyskaniem lepszych ocen,
 • masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej,
 • masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać,
 • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem,
 • chciałbyś z kimś porozmawiać,
 • chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób,
 • masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić,
 • masz problem z wyborem dalszej drogi kształcenia.
Skip to content