Dwójka „Szkołą możliwości” nie tylko dla uczniów, ale także dla nauczycieli!

W tym roku szkolnym 10-osobowa grupa naszych pedagogów skorzystała z możliwości udziału w projekcie “Ciągle się rozwijać” w ramach programu Erasmus+ i odbyła dwutygodniowe szkolenia na Malcie obejmujące rozwój kompetencji dydaktycznych i doskonalenie umiejętności językowych. Uczestnicy, podzieleni na grupy, wzięli udział w następujących kursach:

Creative Teaching and Language Development, Exclusive Programme for Teacher

Understanding mental health of students

Blended and online learning

Teaching with games and simulations

Negotiation and Mediation in School Education

Dodatkowo Każdy dzień rozpoczynał się od zajęć rozwijających umiejętność posługiwania się językiem angielskim: English Language Development.

Udział w programie Erasmus (obecnie znany jako program Erasmus+) może przynieść wiele korzyści zarówno uczniom, jak i nauczycielom. Oto kilka głównych zalet udziału w takim wyjeździe:

  1. Po pierwsze: uczestnictwo w programie Erasmus umożliwia studiowanie lub odbywanie stażu w innym kraju europejskim. To bezcenne doświadczenie międzynarodowe, które pomaga rozwijać umiejętności interpersonalne, kulturową wrażliwość oraz zrozumienie różnorodności kulturowej. Ponadto udział w programie lub odbywanie stażu w innym kraju daje dostęp do różnych metod nauczania oraz perspektyw naukowych, którymi w trakcie trwania programu dzielą się jego uczestnicy, pracując w małych grupach.
  2. Po drugie – wyjazd daje możliwość rozwinięcia umiejętności językowych. Pobyt w kraju, gdzie mówi się w innym języku niż ojczysty, pozwala doskonalić umiejętności językowe. Uczestnicy nie tylko mają szansę na biegłą komunikację w obcym języku, ale także nauczą się rozumieć różnice dialektalne i kulturowe. Nauczyciele biorący udział w programie Erasmus, którzy wyjeżdżają z niewielką znajomością języka obcego, dostają niepowtarzalną szansę zanurzenia się w nim, co wymusza intensywną naukę i używanie danego języka w sytuacjach codziennych: w hotelu, w restauracji czy sklepie. Natomiast dla nauczycieli z bardzo dobrą znajomością języka obcego jest to szansa na doskonalenie niuansów języka obcego, szlifowanie akcentu i poznanie nowych metod i form pracy z uczniami na poziomie zaawansowanym.

Podsumowując, udział w programie Erasmus może być nie tylko edukacyjnie i zawodowo wartościowym doświadczeniem, ale także osobistym wyzwaniem, które przynosi wiele satysfakcji i rozwija na wielu płaszczyznach życia. Co więcej, szkolenia dla nauczycieli przynoszą wiele korzyści, pomagając w doskonaleniu zawodowych umiejętności, podnosząc jakość nauczania oraz przyczyniając się do lepszego przygotowania uczniów, kształcąc w nich kompetencje ważne w przyszłości.

 

Skip to content