EGZAMIN z języka niemieckiego DSD I A2/B1- po raz trzeci w historii DWÓJKI !

14 września 2022 r. w auli naszej szkoły odbyło się wręczenie dyplomów z języka niemieckiego – Deutsches Sprachdiplom I.

Ponad 30 uczniów przyjęło z rąk Pani Dyrektor Agnieszki Buganik-Pszczyńskiej certyfikaty potwierdzające znajomość języka niemieckiego na poziomie A2/B1.

Gratulujemy !

 

DSD to międzynarodowo honorowany certyfikat językowy, który można uzyskać na poziomie B1 (dyplom DSD I).

 

Uczniowie, którzy zechcą kontynuować naukę mogą zdobyć kolejny dyplom –  DSD II (poziom B2/C1), który uprawnia do podjęcia studiów na wszystkich wyższych uczelniach

w Niemczech.

Skip to content