W tegorocznym Rankingu wzięto pod uwagę dane  1256 liceów ogólnokształcących i 1165 techników.

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Opolu uzyskało drugie miejsce w rankingu wojewódzkim, 64 w rankingu ogólnokrajowym, otrzymując tym samym tytuł „Złotej Szkoły”.

Na wysoki wynik składają się kryteria Rankingu Liceów 2022. Zaliczamy do nich wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz sukcesy w olimpiadach.

W imieniu dyrekcji szkoły składamy wyrazy uznania i gratulacje dla wszystkich nauczycieli, uczniów oraz absolwentów.


źródło: https://2022.licea.perspektywy.pl/rankings/ranking-opolski

Skip to content