M.Wietrzniok (H7)
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 2F-P-g,2M-P-g geografia 17
2C wos 17
    2C zaj. wych. 17
2 8:50- 9:35 1A-P-g geografia 17
1C r_historia 17
  1C r_historia 17
1C r_historia 17
3 9:45-10:30 3A historia 17
2C r_wos 17
3A historia 17
1C r_historia 17
1H HiT 17
4 10:35-11:20   3C r_wos 17
3H Bez.nar. 17
2C-R-h,2F-R-h r_historia 17
3C-P-h historia 17
5 11:25-12:10 4B-4 historia 17
    1H r_wos 17
2F-P-g,2M-P-g geografia 17
6 12:35-13:20 3C r_wos 17
1H HiT 17
3C r_wos 17
4B-4 historia 17
2C-R-h,2F-R-h r_historia 17
7 13:25-14:10   2B wos 17
2C-R-h,2F-R-h r_historia 17
3C-P-h historia 17
1C HiT 17
8 14:15-15:00   2C-R-h,2F-R-h r_historia 17
1C HiT 17
2D wos 17
 
Obowiązuje od: 26.09.2022
Drukuj plan
wygenerowano 27.09.2022
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum