1C
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 r_j.polski P4 1 HiT H2 16 r_historia H2 16 r_j.polski P4 1 j.niemiecki-P-n #n1e 202
j.hiszpański-P-h #e1f 0.9
2 8:50- 9:35 r_j.polski P4 1 j.niemiecki-P-n #n1f 205
j.hiszpański-P-h #e1e 0.8
r_historia H2 16 r_j.polski P4 1 matematyka M0 105
3 9:45-10:30 r_historia H2 104 Fil P4 1 informatyka-1/2 I6 116
informatyka-2/2 I5 114
wf-1/2 W4 sg3
wf-2/2 W3 sg4
zaj. wych. M0 105
4 10:35-11:20 e_dla_bezp H4 0.6 geografia-P-g #g1a św1
r_geografia-R-g #g5b 204
j.niemiecki-P-n #n1e 201
j.niemiecki-P-n #n1f 205
j.hiszpański-P-h #e1e 222
j.hiszpański-P-h #e1f 220
r_wos-R-w #o5a 17
r_geografia-R-g #g5b 204
bizn.i zarz. AL 107
5 11:25-12:10 wf-1/2 W4 sg4
wf-2/2 W3 sg3
matematyka M0 105 r_j.polski P4 1 j.angielski-P-a #a1g 220
j.angielski-P-a #a1h 15
j.angielski-P-a #a1m 219
j.angielski-P-a #a1n 221
j.angielski-P-e #a1i 0.4
j.angielski-P-e #a1j 0.7
bizn.i zarz. AL 107
6 12:35-13:20 wf-1/2 W4 sg4
wf-2/2 W3 sg3
j.angielski-P-a #a1g 220
j.angielski-P-a #a1h 15
j.angielski-P-a #a1m 219
j.angielski-P-a #a1n 221
j.angielski-P-e #a1i 0.4
j.angielski-P-e #a1j 0.7
biologia C0 106 j.angielski-P-a #a1g 220
j.angielski-P-a #a1h 15
j.angielski-P-a #a1m 219
j.angielski-P-a #a1n 221
j.angielski-P-e #a1i 0.4
j.angielski-P-e #a1j 0.7
r_historia H2 17
7 13:25-14:10 HiT H2 16 PPr PZ 101 religia-P-r R8 107 matematyka M0 105 chemia C0 209
8 14:15-15:00 fizyka Z0 105 religia-P-r R8 102 DSD II jst1-P-D #s5a 201
DELF jst1-P-D #x1a 218
English jst1-!P- #q1i 0.4
English jst1-!P- #q1j 0.7
DSD II jst1-P-D #s5a 201
j.francuski-!P- #f1b 220
j.francuski-!P- #f1a 218
j.francuski-!P- #f1b 218
9 15:05-15:50 j.francuski-!P- #f1a 218   DSD II jst1-P-D #s5a 201
DELF jst1-P-D #x1a 218
English jst1-!P- #q1i 0.4
English jst1-!P- #q1j 0.7
   
Obowiązuje od: 22.05.2024
Drukuj plan
wygenerowano 22.05.2024
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum