3C
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45   r_angielski-R-a #A7c 15
r_angielski-R-a #A7b 222
r_historia-R-h #H7a 7
r_geografia-R-g #G7a 205
geografia-P-g G2 204 matematyka M3 107 fizyka-1/2 Z3 214
2 8:50- 9:35 r_j.polski P3 4 religia-P-r R8 206 r_j.polski P3 4 r_historia-R-h #H7a 14
r_geografia-R-g #G7a 205
r_j.polski P3 4
3 9:45-10:30 r_j.polski P3 4 matematyka M3 107 j.angielski-P-a #A3c 220
j.angielski-P-a #A3d 0.8
r_angielski-R-a #A7c 15
r_angielski-R-a #A7b 222
informatyka-1/2 I4 116
informatyka-2/2 I5 114
j.angielski-P-a #A3c 220
j.angielski-P-a #A3d 0.8
r_angielski-R-a #A7c 15
r_angielski-R-a #A7b 222
4 10:35-11:20 biologia B1 102 r_wos H7 17 PPr PZ 207 r_j.polski P3 4 historia-P-h H7 17
r_historia-R-h #H7a 14
5 11:25-12:10 matematyka M3 107 przedsięb. LR 106 j.niemiecki-P-n #N3c 202
j.niemiecki-P-n #N3d 205
j.niemiecki-P-n #N3e 107
j.hiszpański-P-h #E3b 117
j.hiszpański-P-h #E3c czyt
r_j.polski P3 4 wf-1/2 W3 sg2
wf-2/2 W4 sg3
6 12:35-13:20 r_wos H7 17 chemia C0 209 r_wos H7 17 j.angielski-P-a #A3c 220
j.angielski-P-a #A3d 0.8
r_angielski-R-a #A7c 15
r_angielski-R-a #A7b 222
fizyka-2/2 Z3 214
7 13:25-14:10   j.niemiecki-P-n #N3c 202
j.niemiecki-P-n #N3d 205
j.niemiecki-P-n #N3e 201
j.hiszpański-P-h #E3b 117
j.hiszpański-P-h #E3c czyt
wf-1/2 W3 sg2
wf-2/2 W4 sg3
historia-P-h H7 17 j.francuski-P-f #F3a 220
8 14:15-15:00   fizyka Z3 214 wf-1/2 W3 sg2
wf-2/2 W4 sg3
DSD I-P-D #S3a 205
zaj. wych. P3 4 DSD I-P-D #S3a 205
DSD II-P-D #S3b 201
9 15:05-15:50   religia-P-r R8 204 DSD II-P-D #S3b 101
DSD I-P-D #S3a 205
j.francuski-P-f #F3a 218 DSD II-P-D #S3b 201
Obowiązuje od: 09.01.2023
Drukuj plan
wygenerowano 06.01.2023
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum