4A
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45   j.niemiecki-P-n #n4a 205
j.niemiecki-P-n #n4b 202
    fa-mat M5 217
2 8:50- 9:35 j.polski P6 206 r_matematyka M5 217 r_fizyka-2/2 Z3 214 j.polski P6 206 j.angielski-P-a #a4a 0.4
r_angielski-R-a A2 221
3 9:45-10:30 j.angielski-P-a #a4a 0.4
r_angielski-R-a #a8a 0.7
r_angielski-R-a A2 221
r_matematyka M5 217 j.polski P6 206 j.polski P6 206 r_fizyka Z3 214
4 10:35-11:20 j.angielski-P-a #a4a 0.4
r_angielski-R-a #a8a 0.7
r_angielski-R-a #a8a 0.7
r_angielski-R-a A2 221
r_geografia-R-g #g8a 204
r_informat.-R-i M2 116
fa-fizyka Z3 214 j.niemiecki-P-n #n4a 205
j.niemiecki-P-n #n4b 202
j.hiszpański-P-h #e4a 221
r_angielski-R-a #a8a 0.7
r_geografia-R-g #g8a 204
5 11:25-12:10 historia H6 16 r_angielski-R-a #a8a 0.7
r_angielski-R-a A2 221
r_informat.-R-i M2 116
historia H6 16 r_matematyka M5 217 zaj. wych. W4 6
6 12:35-13:20 r_matematyka M5 217 religia-P-r R6 204 r_angielski-R-a A2 221 r_matematyka M5 217 j.francuski-P-f #f4a 218
j.hiszpański-P-h #e4a 117
7 13:25-14:10 r_matematyka M5 217 r_fizyka-1/2 Z3 214 wf-Ch W4 sg1
wf-Dz W2 sg3
j.francuski-P-f #f4a 218 fa-geografia-R-g #v8a 204
8 14:15-15:00 wf-Ch W4 sg1
wf-Dz W2 sg2
  DSD I jst1-P-D #s4a 205    
9 15:05-15:50 wf-Ch W4 sg1
wf-Dz W2 sg2
  DSD I jst1-P-D #s4a 205   DSD I jst1-P-D #s4a 205
Obowiązuje od: 25.09.2023
Drukuj plan
wygenerowano 21.09.2023
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum