4B-4
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45   r_matematyka M4 106 j.polski P9 5 wf-P-w W1 sg1
wf-P-w #W4b sg3
wf-P-w #W4a sg4
 
2 8:50- 9:35 r_fizyka-1/2 Z2 216 r_matematyka M4 106 r_fizyka Z2 216 wf-P-w W1 sg1
wf-P-w #W4b sg3
wf-P-w #W4a sg4
j.angielski-1/2 AW 222
j.angielski-2/2 A2 221
3 9:45-10:30 j.polski P9 0.6 r_matematyka M4 106 fa-fizyka Z2 216 j.polski P9 0.6 wf-P-w W1 sg1
wf-P-w #W4b sg3
wf-P-w #W4a sg4
4 10:35-11:20 j.polski P9 0.6 j.niemiecki-P-n #N4b 205
j.hiszpański-P-h #E4a 117
j.hiszpański-P-h #E4b 0.8
r_matematyka M4 106 j.angielski-1/2 AW 222
j.angielski-2/2 A2 221
r_angielski-R-a #A8a 220
r_angielski-R-a #A8b 1
r_angielski-R-a #A8c 0.9
5 11:25-12:10 historia H7 17 r_angielski-R-a #A8a 220
r_angielski-R-a #A8b 0.4
r_angielski-R-a #A8c 218
r_informat.-R-i I3 114
r_matematyka M4 106 j.niemiecki-P-n #N4a 201
j.niemiecki-P-n #N4b 205
j.hiszpański-P-h #E4a 117
j.hiszpański-P-h #E4b czyt
r_matematyka M4 106
6 12:35-13:20 religia-P-r R6 218 j.angielski-1/2 AW 222
j.angielski-2/2 A2 221
zaj. wych. P9 5 historia H7 17 fa-mat M4 106
7 13:25-14:10 r_informat.-R-i I3 116 r_fizyka-2/2 Z2 216 j.francuski-P-f #F4a 218 DSD I-P-D #S4a 202  
8 14:15-15:00 j.niemiecki-P-n #N4a 117
j.francuski-P-f #F4a 218
DSD I-P-D #S4a 202
DSD II-P-D #S4b 207
DSD I-P-D #S4a 202
DSD II-P-D #S4b 101
   
9 15:05-15:50   DSD II-P-D #S4b 207      
Obowiązuje od: 09.01.2023
Drukuj plan
wygenerowano 06.01.2023
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum