1E
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 łac.k.ant. LA 2 j.polski P1 5 r_matematyka-R-a #m5b 106
matematyka-P-m #m1a 107
r_matematyka-R-m #m5a 0.6
j.angielski-P-a #a1l 205
j.angielski-P-a #a1k 217
r_angielski-R-a #a5b 218
r_angielski-R-a #a5a 0.7
historia H6 16
2 8:50- 9:35 el.diet. A4 214 j.polski P1 5 r_matematyka-R-a #m5b 106
matematyka-P-m #m1a 107
r_matematyka-R-m #m5a 0.6
j.angielski-P-a #a1l 205
j.angielski-P-a #a1k 217
r_angielski-R-a #a5b 218
r_angielski-R-a #a5a 0.7
HiT H6 16
3 9:45-10:30 r_chemia-1/2 C1 209
informatyka-2/2 I5 116
r_matematyka-R-a #m5b 106
r_angielski-R-a #a5b 218
r_matematyka-R-m #m5a 2
r_angielski-R-a #a5a 0.7
r_biologia B5 101 wf-1/2 KE sg2
wf-2/2 sg6
j.niemiecki-P-n #n1g 202
j.niemiecki-P-n #n1h 201
j.hiszpański-P-h #e1g 15
j.hiszpański-P-h #e1h 0.8
4 10:35-11:20 religia-P-r R8 214 HiT H6 16 bizn.i zarz. AL 0.6 r_matematyka-R-a #m5b 106
matematyka-P-m #m1a 107
r_matematyka-R-m #m5a 217
informatyka-1/2 I6 116
e_dla_bezp-2/2 H4 0.6
5 11:25-12:10 wf-1/2 KE sg2
wf-2/2 sg6
religia-P-r R8 4 bizn.i zarz. AL 0.6 j.niemiecki-P-n #n1g 202
j.niemiecki-P-n #n1h 205
j.hiszpański-P-h #e1g 220
j.hiszpański-P-h #e1h czyt
j.angielski-P-a #a1l 0.4
j.angielski-P-a #a1k 218
r_angielski-R-a #a5b 219
r_angielski-R-a #a5a 0.7
6 12:35-13:20 wf-1/2 KE sg2
wf-2/2 sg6
zaj. wych. P1 5 fizyka Z0 216 r_biologia B5 101 j.polski P1 5
7 13:25-14:10 e_dla_bezp-1/2 H4 0.6
r_biologia-2/2 B5 101
r_chemia C1 209 historia H6 16 geografia H7 102 j.polski P1 5
8 14:15-15:00 r_biologia-1/2 B5 101
r_chemia-2/2 C1 209
  DSD I jst1-P-D #s1a 202
DSD II jst1-P-D #s5a 201
DELF jst1-P-D #x1a 218
DELE jst1-P-D #y1a 117
DSD I jst1-P-D #s1a 202
DSD II jst1-P-D #s5a 201
j.francuski-!P- #f1b 219
DELE-P-D #y1b 219
9 15:05-15:50 j.francuski-!P- #f1b 220   DSD I jst1-P-D #s1a 202
DSD II jst1-P-D #s5a 201
DELF jst1-P-D #x1a 218
DELE jst1-P-D #y1a 117
  etyka-P-D #t1a czyt
DELE-P-D #y1b 219
10 15:55-16:40         etyka-P-D #t1a czyt
Obowiązuje od: 27.11.2023
Drukuj plan
wygenerowano 26.11.2023
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum