1E
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 historia H6 16   j.polski P1 5 j.angielski-P-a #a1o 222
j.angielski-P-a #a1l 0.9
j.angielski-P-a #a1k 218
r_angielski-R-a #a5b 221
r_angielski-R-a #a5a 0.7
zaj. wych. P1 5
2 8:50- 9:35 r_matematyka-P-a #m5b 106
matematyka-P-m #m1a 107
r_matematyka-R-m #m5a 105
j.polski P1 5 r_biologia-1/2 B5 101
r_chemia-2/2 C1 209
j.angielski-P-a #a1o 222
j.angielski-P-a #a1l 0.9
j.angielski-P-a #a1k 218
r_angielski-R-a #a5b 221
r_angielski-R-a #a5a 0.7
HiT H6 16
3 9:45-10:30 r_biologia B5 101 r_matematyka-P-a #m5b 106
r_angielski-R-a #a5b 221
r_matematyka-R-m #m5a 107
r_angielski-R-a #a5a 0.7
r_chemia-1/2 C1 209
r_biologia-2/2 B5 101
wf-1/2 KE sg2
wf-2/2 sg6
j.niemiecki-P-n #n1g 201
j.niemiecki-P-n #n1h 205
j.hiszpański-P-h #e1g 0.8
j.hiszpański-P-h #e1h 0.9
4 10:35-11:20 bizn.i zarz. AL 7 religia-P-r R8 201 informatyka-1/2 I6 116
informatyka-2/2 I5 114
r_matematyka-P-a #m5b 106
matematyka-P-m #m1a 107
r_matematyka-R-m #m5a 104
fizyka Z0 217
5 11:25-12:10 wf-1/2 KE sg2
wf-2/2 sg6
r_chemia C1 209 bizn.i zarz. AL 0.6 r_matematyka-P-a #m5b 106
matematyka-P-m #m1a 107
r_matematyka-R-m #m5a 104
j.angielski-P-a #a1o 220
j.angielski-P-a #a1l 0.4
j.angielski-P-a #a1k 15
r_angielski-R-a #a5b 221
r_angielski-R-a #a5a 0.7
6 12:35-13:20 wf-1/2 KE sg2
wf-2/2 sg6
el.diet. A4 5 j.niemiecki-P-n #n1g 202
j.niemiecki-P-n #n1h 205
j.hiszpański-P-h #e1g 222
j.hiszpański-P-h #e1h 117
r_biologia B5 101 j.polski P1 5
7 13:25-14:10 religia-P-r R8 204 łac.k.ant. LA 4 geografia H7 17 historia H6 16 j.polski P1 5
8 14:15-15:00   HiT H6 16 DSD I jst1-P-D #s1a 202
DSD II jst1-P-D #s5a 201
DELF jst1-P-D #x1a 218
DELE jst1-P-D #y1a 117
DSD II jst1-P-D #s5a 201
j.francuski-!P- #f1b 220
DSD I jst1-P-D #s1a 202
DELE-P-D #y1b 219
j.francuski-!P- #f1b 218
9 15:05-15:50   e_dla_bezp H4 0.6 DSD I jst1-P-D #s1a 202
DSD II jst1-P-D #s5a 201
DELF jst1-P-D #x1a 218
DELE jst1-P-D #y1a 117
  DELE-P-D #y1b 219
Obowiązuje od: 22.05.2024
Drukuj plan
wygenerowano 22.05.2024
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum