2B
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 r_geografia-R-g #g6a 204 r_informat.-R-i I3 116
j.francuski-R-i #f2a 218
r_informat.-R-i M2 114 r_fizyka-R-f Z2 216
r_geografia-R-g #g6a 204
chemia-1/2 C3 109
prog.w.prakt-2/2 Z2 216
2 8:50- 9:35 historia H2 104 r_geografia-R-g #g6a 204 r_informat.-R-i I6 116
r_informat.-R-i M2 114
r_fizyka-R-f Z2 216
r_geografia-R-g #g6a 204
biologia-1/2 B3 2
chemia-2/2 C3 109
3 9:45-10:30 j.niemiecki-P-n #n2a 222
j.niemiecki-P-n #n2b 205
j.niemiecki-P-n #n2c 202
j.hiszpański-P-h #e2a 0.9
j.hiszpański-P-h #e2b 117
j.hiszpański-P-h #e2c 0.4
j.polski P1 5 r_matematyka SE 104 j.angielski-P-a #a2a 218
j.angielski-P-a #a2b 222
j.angielski-P-a #a2c 219
j.angielski-P-e #a2d 0.9
j.angielski-P-e #a2e 0.4
j.angielski-P-e #a2f 15
fizyka-P-f #z2a 214
r_fizyka-R-f Z2 216
4 10:35-11:20 geografia-P-g G2 204 wf-Ch W3 sg2
wf-Dz W4 sg1
wf-Ch W3 sg2
wf-Dz W4 sg1
chemia C3 109 j.polski P1 5
5 11:25-12:10 r_matematyka SE 106 wf-Ch W3 sg2
wf-Dz W4 sg1
j.polski P1 5 geografia-P-g G2 204 historia H2 17
6 12:35-13:20 r_matematyka SE 106 r_matematyka SE 107 j.polski P1 5 r_matematyka SE 104 prog.w.prakt-1/2 Z2 216
biologia-2/2 B3 2
7 13:25-14:10 j.angielski-P-a #a2a 218
j.angielski-P-a #a2b 222
j.angielski-P-a #a2c 219
j.angielski-P-e #a2d 0.9
j.angielski-P-e #a2e 0.4
j.angielski-P-e #a2f 0.7
biologia B3 2 przedsięb. Z9 102 r_informat.-R-i M2 116 j.niemiecki-P-n #n2a 101
j.niemiecki-P-n #n2b 206
j.niemiecki-P-n #n2c 218
j.hiszpański-P-h #e2a 219
j.hiszpański-P-h #e2b 117
j.hiszpański-P-h #e2c 0.9
8 14:15-15:00 j.angielski-P-a #a2a 218
j.angielski-P-a #a2b 222
j.angielski-P-a #a2c 219
j.angielski-P-e #a2d 0.9
j.angielski-P-e #a2e 0.4
j.angielski-P-e #a2f 0.7
DSD I jst1-P-D #s2a 202
DSD II jst1-P-D #s6a 201
DELF jst1-P-D #x2a 218
English jst1-!P- #q2d 0.9
English jst1-!P- #q2e 0.4
English jst1-!P- #q2f 0.7
r_informat.-R-i I3 114
r_informat.-R-i I6 116
zaj. wych. W3 5 HiT H2 17
9 15:05-15:50 j.francuski-R-i #f2b 220 DSD I jst1-P-D #s2a 202
DSD II jst1-P-D #s6a 201
DELF jst1-P-D #x2a 218
English jst1-!P- #q2d 0.9
English jst1-!P- #q2e 0.4
English jst1-!P- #q2f 0.7
r_informat.-R-i I3 114
r_informat.-R-i I6 116
j.francuski-R-i #f2b 220
j.francuski-R-i #f2a 218
j.francuski-R-i #f2a 218
10 15:55-16:40   DSD I jst1-P-D #s2a 202
DSD II jst1-P-D #s6a 201
religia-P-f R8 107 religia-P-f R8 105  
Obowiązuje od: 22.05.2024
Drukuj plan
wygenerowano 22.05.2024
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum