Edukacja online

Wszyscy się uczą…

…i w szkole i w domu!

 

Uczenie się w pandemii dla nikogo z nas nie jest łatwe. Wypracowaliśmy system pracy szkoły, który umożliwia wszystkim uczniom uczestnictwo w lekcji, nawet tym przybywającym na kwarantannie. Często pozostać w domu musieli pojedynczy uczniowie z różnych klas, a nie całe oddziały, dlatego dominujący jest hybrydowy model nauczania.

„Hybryda” jest nam już doskonale znana, jednak przybrała nieco inny wymiar. Zmieniły się bowiem proporcje: znaczna większość uczniów przebywa w szkole, a jedynie odsetek uczy się z domu. Nauczyciel, prowadząc lekcje znajduje się więc w klasie, w której za szkolnymi ławkami siedzi część uczniów, a pozostali obserwują lekcję z domu. Rozpoczynając lekcje łączy się z tymi, przebywającymi w domu umożliwiając im uczestnictwo w lekcji. Mogą słyszeć i widzieć co dzieje się podczas lekcji, więc nie piętrzą się ich zaległości. Uczniowie pracujący zdalnie mogą zadawać pytania, uczestniczyć w dyskusji, rozwiązywać zadania, a nawet pisać sprawdzian.

Nic nie zastąpi obecności w szkole, na lekcji, to jedynie namiastka…

 

 

Ten model pracy szkoły zastosowano w maju 2021 roku

 

 

Nauczanie zdalne w naszej szkole marca 2020 odbywa się na platformie Microsoft Teams. Wszyscy łączą się na lekcjach online zgodnie z planem lekcji przyjętym w szkole. Wszyscy nauczyciele zostali wyposażeni w laptopy, potrzebującym uczniom wypożyczyliśmy szkolny sprzęt. Jesteśmy przeszkoleni i przygotowani do pracy w nowych warunkach.

W roku szkolnym 2020/21 w czasie nauczania zdalnego skróciliśmy lekcje – przedmioty niematuralne trwają 30 minut, a zajęcia z przedmiotów rozszerzonych do 40 minut.  Mając na uwadze możliwości koncentracji, zdrowie fizyczne i psychiczne naszych uczniów, zmodyfikowaliśmy plan lekcji na tyle, aby część zajęć odbywała się w ramach konsultacji, a część miała charakter lekcji online. To rozwiązanie szczególnie przydatne jest w przypadku zajęć z języków obcych, ponieważ w tym czasie odbywają się konwersacje.

W pracy zdalnej korzystamy z  nowoczesnych narzędzi – chętnie pracujemy metodą projektu, wiele naszych spotkań polega na pracy w grupach. Nauczyciele mają dostęp do notesu zajęć każdego ucznia, mogą monitorować pracę podopiecznych, korygować błędy. Uczniowie chętnie biorą udział w zajęciach, na których pracują w grupach (chatroomach), gry w internetowe gry edukacyjne i biorą udział w turniejach zakończone klasowym rankingiem.

Dyrekcja szkoły spotyka się regularnie z radą pedagogiczną w wirtualnym pokoju nauczycielskim, a w czasie zdalnych posiedzeń rady pedagogicznej głosowania odbywają się z zachowaniem anonimowości – chętnie wykorzystujemy dostępne narzędzia.

Pedagodzy i psycholog szkolny kontaktują się uczniami i rodzicami telefonicznie (mają telefony, na które zainteresowania mogą również dzwonić), mailowo oraz na platformie MST. Uczniowie mają zapewnioną stałą opiekę psychologiczno-pedagogiczną.

Życie szkoły w czasie edukacji online 

W październiku przeprowadziliśmy online tajne wybory do samorządu szkolnego, w których wzięło udział prawie 600 uczniów.

Samorząd szkolny zorganizował kółka dla zainteresowanych teatrem – kółko teatrologiczne, artystyczne – skupia ludzi zainteresowanych muzyką, filmowo-fotograficzne oraz klub dyskusyjny. Młodzież spotyka się regularnie na platformie.

 

W czasie ferii świąteczno-feryjnych zorganizowaliśmy dwa konkursy – na rozwój  pasji oraz notatkę graficzną. Otrzymaliśmy fantastyczne prace – uczniowie przygotowali profesjonalne materiały ukazujące niezwykłe pasje artystyczne, sportowe i inne. Utalentowanym zaproponowaliśmy  konkurs artystyczny Mity wiecznie żywe. Fascynujące tematy egzystencji. Online odbył się również coroczny konkurs na opowiadanie w języku angielskim. Polonistki zachęciły młodzież do czytania i nagrania „Nad Niemnem” w formie audiobooka, które otrzymają chorzy przebywających w hospicjach. Dla przedszkolaków z kolei mamy nagrania wierszy recytowanych, inscenizowanych przez naszych uczniów oraz panią Ewelinę Pudełko. Trwa konkurs „Dwójka pisze…” – wspólnymi siłami klasy piszą szkolną powieść.  Zainteresowani fotografią biorą udział w Jubileuszowych Igrzyskach Fotograficznych – szczególnie cenne zdjęcia przedstawiają szkolną rzeczywistość w pandemii.

Wzięliśmy udział w licznych akcjach charytatywnych – m.in. Szlachetna paczka, Razem na świętaWszystkiego dobrego dla chorego – wysyłaliśmy kartki online. Nasi uczniowie zachęcani przez p. Grzegorza Filipowskiego regularnie robią śniadania dla bezdomnych w Domu Nadziei.

Tęsknimy za szkołą, za normalnością, nie przyzwyczajamy się do pracy online, ale staramy się znaleźć jak najlepsze rozwiązania na te trudne czasy, wyjątkową sytuację i potrzebę organizacji życia szkoły.

Skip to content