Olimpiada Wiedzy o Prawie – zapisy

Olimpiada Wiedzy o Prawie – zapisy

Osoby zainteresowane udziałem w Olimpiadzie Wiedzy o Prawie mogą zgłaszać się przez e-dziennik do p. Piotra Zamelskiego do dnia 14 października 2023 r. Szczegółowe informacje dostępne na stronie: https://www.olimpiadaprawa.pl/
Skip to content