Biblioteka

Godziny otwarcia biblioteki

Poniedziałek 7:00 – 15:30
Wtorek 7:00 – 15:30
Środa 7:00 – 15:30
Czwartek 7:00 – 15:30
Piątek 7:00 – 15:00

Nauczyciele Bibliotekarze

Anna Ledwolorz
Justyna Grzywa – Szczepanowska
Renata Podolan
Aleksandra Uchnast

Bożena Owczar

 

Telefon: 077 454 22 86 w. 16

E-mail: biblioteka@lo2.opole.pl

Aktualności

Maraton Puzzli już po feriach!

Maraton Puzzli już po feriach!

Z okazji Światowego Dnia Puzzli zapraszamy serdecznie na Maraton Puzzli od 29 do 31 stycznia w auli.  Przyjdź i układaj z nami! Wybierz jeden z wielu zestawów! Możesz wstąpić na chwilę lub zostać przez cały dzień! Czekamy!

Biblioteki szkolnej II LO z oddziałami dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej w Opolu 

Zasady ogólne

 1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy szkoły.
 2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 3. Biblioteka jest otwarta codziennie: od poniedziałku do piątku.
 4. Czytelnik jest zobowiązany do szanowania wypożyczonych książek i innych materiałów bibliotecznych.
 5. Czytelnik odpowiada materialnie za zagubioną lub zniszczoną książkę.
 6. Jeśli książka zostanie zgubiona lub zniszczona wówczas zobowiązany jest ją odkupić. W uzasadnionych przypadkach czytelnik może dostarczyć inną pozycję, wskazaną przez bibliotekarza.
 7. Czytelnicy opuszczający szkołę (uczniowie, nauczyciele, pracownicy) muszą zwrócić wszystkie wypożyczone książki, materiały do biblioteki.

Wypożyczalnia

 1. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
 2. Jednorazowo można wypożyczyć od jednej do pięciu pozycji, maksymalnie na jeden miesiąc.
 3. Po upływie terminu zwrotu książki czytelnik, w uzasadnionych przypadkach może ją prolongować.
 4. Uczeń przygotowujący się do olimpiad przedmiotowych, konkursów, maturzysta ma prawo wypożyczania większej liczby książek.
 5. Przed zakończeniem roku szkolnego wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone do biblioteki.

Czytelnia

 1. W czytelni obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.
 2. Z księgozbioru czytelni, czasopism czytelnik może korzystać tylko na miejscu. Jednakże za zgodą bibliotekarza czytelnik ma możliwość wypożyczenia danej pozycji na lekcję, ale musi ją zwrócić do biblioteki w tym samym dniu.
 3. W uzasadnionych przypadkach jest możliwość wypożyczenia książek i czasopism do domu (na czas określony przez bibliotekarza).
 4. Czytelnik ma swobodny dostęp do czasopism, które po przeczytaniu odnosi na ustalone miejsce na regałach.
 5. Pozycje wchodzące w skład księgozbioru czytelni podawane są czytelnikowi przez bibliotekarza.

Stanowiska komputerowe

 1. Ze stanowisk komputerowych mogą korzystać nieodpłatnie wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
 2. Komputer w bibliotece służy do wyszukiwania informacji w sieci Internet, potrzebnych w przygotowaniu się do lekcji oraz do korzystania z programów edukacyjnych dostępnych w czytelni.
 3. Przy stanowisku komputerowym mogą pracować maksymalnie 2 osoby. Należy zachować ciszę umożliwiającą pracę innym użytkownikom.
 4. Zabrania się używania wszelkich nośników pamięci bez zgody bibliotekarza.
 5. Nie wolno dokonywać instalacji jakichkolwiek oprogramowań, zmieniać ustawień komputera, wgrywać własnych programów lub kasować zainstalowanych.
 6. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika komputera.

Zbiory 

Biblioteka gromadzi księgozbiór, uwzględniając potrzeby i zainteresowania uczniów i nauczycieli. Do dyspozycji czytelników są też czasopisma i zbiory specjalne .

Wypożyczalnia 

Ze względu na znaczną ilość zbiorów  i brak miejsca, zbiory biblioteczne ułożone są na półkach w układzie magazynowym. Uczniowie nie mają bezpośredniego dostępu do regałów. Wyodrębniony został jedynie księgozbiór podręczny, lektury oraz propozycje czytelnicze.

Źródłem informacji o zbiorach są katalogi: 

 

– alfabetyczny, 

– tytułowy, 

– serii wydawniczych, 

– przedmiotowy.

Oferujemy naszym czytelnikom m.in.: lektury szkolne, literaturę piękną polską i obcą, nowości wydawnicze, literaturę pedagogiczną oraz książki naukowe i popularnonaukowe.

Posiadamy materiały pomocnicze dla maturzystów: przykładowe testy i arkusze egzaminacyjne, repetytoria, materiały do powtórek przed maturą.

Czytelnia 

W czytelni można skorzystać z księgozbioru czytelni, dostępnego tylko na miejscu. W jego skład wchodzą: encyklopedie ogólne i specjalne, leksykony, słowniki językowe i rzeczowe, przewodniki, informatory, wydawnictwa albumowe, oraz pozycje z różnych dziedzin wiedzy.

Gromadzimy też zbiory regionalne dotyczące Opola i opolszczyzny, jego historii, geografii i teraźniejszości.

Czytelnia jest również pracownią multimedialną w której można skorzystać z dostępnych komputerów.

 

Zapraszamy do korzystania z zasobów naszej biblioteki!

Odkrywaj skarby w ponad 200 bibliotekach cyfrowych. Szukaj książek, rękopisów, autografów, czasopism, pamiętników, archiwaliów, fotografii, grafik, rysunków, pocztówek, filmów, animacji, nut, nagrań, map, druków ulotnych, eksponatów muzealnych i wielu innych obiektów. Wśród nich dostępne są cyfrowe kopie najcenniejszych zbiorów bibliotek, archiwów, muzeów oraz innych instytucji kultury i nauki. Stanowią szeroko pojęte dziedzictwo kulturowe oraz dokumentują współczesne osiągnięcia czy dorobek naukowy
i artystyczny. Większość z nich znajduje się w domenie publicznej lub jest udostępnianych na odpowiednich licencjach, dzięki czemu można z nich korzystać nieodpłatnie i on-line.

Wszystkie poniższe źródła są legalne. Większość z nich jest adresowanych do różnych grup odbiorców – dla dzieci, młodzieży, dorosłych – i każdego, kto szuka wiedzy, rozrywki lub rozwija swoje hobby.

 

Lista bibliotek, repozytoriów, archiwów i muzeów cyfrowych

Do uzupełnienia

Skip to content