MIASTO OPOLE realizuje projekt pn. „Partnerstwo w Edukacji” na który w ramach programu Erasmus+ otrzymało Akredytację na lata 2023 – 2027 w sektorze Edukacja szkolna, Numer Akredytacji: 2022-1-PL01-KA120-SCH-000104079.

Projekt zakłada wizyty kadry zarządzającej i nauczycieli opolskich szkół oraz przedstawicieli Wydziału Oświaty i UMO w szkołach miast partnerskich Opola tj. Ingolstadt – Niemcy, Carrara – Włochy, Grasse – Francja, Alytus – Litwa, Kuopio – Finlandia, w celu nawiązania międzynarodowej współpracy w obszarze edukacji, przeprowadzenia obserwacji, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w 5 głównych obszarach: Polityka oświatowa, Edukacja włączająca, Nowoczesne metody rozwijania kompetencji kluczowych, Edukacja ekonomiczna i orientacja zawodowa, a także Aspekty jakości i efektywności pracy szkoły.

więcej informacji dostępnych na stronie miasta -> LINK

Skip to content