Drodzy absolwenci!

Zapraszamy w dniu 9 lipca 2024 r. po odbiór świadectw dojrzałości, aneksów i zaświadczeń. Dokumenty wydawane będą od 11.00 do 12.00 na górnej sali gimnastycznej.

Proszę pamiętać o zabraniu ze sobą dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Dokumenty nieodebrane w tym dniu będą dostępne w sekretariacie w dniach kolejnych, w godzinach pracy sekretariatu 8:00 – 15:00

Skip to content