Informujemy, iż listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych zostaną podane do publicznej wiadomości w szkole, w dniu 14 czerwca 2024 r. do godz. 10:00.

Listy będą wisiały na tablicy ds. rekrutacji, po wejściu do szkoły, na parterze.

Nie publikujemy list cyfrowo oraz nie udzielamy informacji telefonicznie.

DODATKOWY TERMIN

Dla osób, które nie mogły być obecne w pierwszy terminie sprawdzianów, przypominamy, iż II termin odbędzie się 17 czerwca 2024 r. o godz. 9:00. Kandydaci najpierw przystąpią do części pisemnej, a następnie około godz. 11:00 do części ustnej.

Informacja o salach zostanie powieszona na tablicy ds. rekrutacji.

Prosimy o zabranie ze sobą dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość (legitymacja szkolna, dowód)!

WAŻNE!

Ze sprawdzianu kompetencji językowych (klasa F DN)  zwolnieni są laureaci Wojewódzkiego Konkursu i Olimpiady Języka Niemieckiego, a z testu predyspozycji językowych (klasa OW) zwolnieni są laureaci Wojewódzkiego Konkursu i Olimpiady Języka Hiszpańskiego.

 

Skip to content