W tym tygodniu wystartował turniej programowania pod nazwą Szkolna Liga Zadaniowa w PLO II.

Turniej rozgrywany będzie w dwóch kategoriach:

  • otwartej (dowolna tematyka zadań),
  • maturalnej (zadania maturalne).

Uczestnicy Ligi Zadaniowej rozwiązywać będą w cyklicznych rundach cotygodniowych zadania z programowania komputerów publikowane na stronie internetowej turnieju.

Szczegółowe zasady organizacja turnieju można znaleźć na stronie internetowej:

http://212.59.241.225/liga/index.php

Serdecznie zapraszamy.
Opiekun turnieju
Ryszard Lisoń

Skip to content