Olimpiada Wiedzy o Prawie:

– zgłoszenia do dnia 15 października u p. Piotra Zamelskiego (osobiście lub mailowo),

– wpisowe w wysokości 20 zł (wpłaty u nauczyciela),

– test szkolny w dniu 12 listopada, godz. 10.00,

– więcej informacji: https://olimpiadaprawa.pl/ .

Skip to content