Drodzy Kandydaci i Rodzice/Opiekunowie prawni,

20 lipca 2021 r. w całej Polsce zostaną ogłoszone wyniki tegorocznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Uprzejmie informujemy, że z wynikami rekrutacji będzie można zapoznać się:

O godzinie 12:00 zostaną wywieszone listy w holu PLO nr II.

  • w bezpłatnej aplikacji mobilnej eLO! 2022 (aplikacja poinformuje Was o wyniku w telefonie niezwłocznie po jego publikacji):

 

Od 20 lipca do 28 lipca należy dostarczyć do szkoły (do której kandydat się zakwalifikował) oryginały dokumentów – jeśli jeszcze nie zostały złożone: świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz wyniki egzaminu ósmoklasisty. Będzie to jednoznaczne z wyrażeniem woli o przyjęciu do szkoły. Wraz z dokumentami należy dostarczyć dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem).

W naszym liceum komisje rekrutacyjne będą przyjmowały dokumenty przed sekretariatem.

Zapraszamy!

Skip to content