Zapraszamy w dniu 5 lipca 2022r. po odbiór świadectw dojrzałości, aneksów i zaświadczeń. Dokumenty wydawane będą od 11.00 do 12.00 na górnej sali gimnastycznej.

Proszę pamiętać o zabraniu ze sobą dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Skip to content