Drodzy Kandydaci i Rodzice/Opiekunowie prawni,

22 lipca 2021 r. w całej Polsce zostaną ogłoszone wyniki tegorocznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Uprzejmie informujemy, że z wynikami rekrutacji będzie można zapoznać się:

O godzinie 12:00 zostaną wywieszone listy w holu PLO nr II.

  • w bezpłatnej aplikacji mobilnej eLO! 2021 (aplikacja poinformuje Was o wyniku w telefonie niezwłocznie po jego publikacji):

aplikacja w wersji dla systemu Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.edu.vulcan.elo2021

w wersji dla systemu IOS https://apps.apple.com/pl/app/elo-2021/id1406710761?l=pl

Od 23 lipca do 30 lipca należy dostarczyć do szkoły (do której kandydat się zakwalifikował) oryginały dokumentów: świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz wyniki egzaminu ósmoklasisty. Będzie to jednoznaczne z wyrażeniem woli o przyjęciu do szkoły. Wraz z dokumentami należy dostarczyć jedno zdjęcie legitymacyjne (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem).

W naszym liceum komisje rekrutacyjne będą przyjmowały dokumenty w dwóch salach zgodnie z poniższym harmonogramem:

sala nr 14 – kandydaci, którzy dostali się do oddziałów A, B, C, D

sala nr 17 – kandydaci, którzy dostali się do oddziałów E, F, G, H

Zapraszamy!

 

Jednocześnie informujemy, że w roku szkolnym 2021/2022 po pierwszym etapie rekrutacyjnym do poszczególnych oddziałów zakwalifikowali się kandydaci z liczba punków większą niż:

1A mat.-fiz. 167,7 pkt.

1B mat.-inf. z programowaniem 161,4 pkt.

1C społ.-praw. 154,25 pkt.

1D biol.-chem. medyczna 171,7 pkt.

1E biol.-chem. z elementami dietetyki 157,5 pkt.

1F dwujęzyczna 134,4 pkt.

1G mat.-geo. 163,45 pkt.

1H human.-psycho. 147,5 pkt.

Skip to content