W związku z zamiarem przekształcenia z dniem 1 lutego 2022 r. Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu poprzez zmianę siedziby, przekazujemy Państwu oficjalne informacje w tej sprawie.

Uchwałę nr XXXVIII/759/21 Rady Miasta Opola z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Miejskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opolu poprzez zmianę siedziby Załącznik nr 1

Uchwałę nr XLII/7823/21 Rady Miasta Opola z dnia 1 lipca 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zamiaru przekształcenia Miejskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opolu poprzez zmianę siedziby Załącznik nr 2

Skip to content