PLO II - Logo szkołyPLO II - Logo szkoły 2
 
„ MYŚLĘ, TWORZĘ, JESTEM” 2020-02-06 10:52
Warsztaty myślenia kreatywnego
„MYŚLĘ, TWORZĘ, JESTEM”
Przedstawiamy propozycję cyklu zajęć warsztatowych dla uczniów klas pierwszych Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr II w Opolu. Celem warsztatów jest wzmacnianie umiejętności twórczych, kreatywnego myślenia oraz rozwijania uzdolnień i wyobraźni. Podstawą zajęć kreatywności są zabawy integracyjne, improwizacje i doskonalenie technik kreatywnego myślenia. Na współczesnym rynku pracy kreatywność jest cechą, której poszukuje się niemalże we wszystkich zawodach. Dla pracodawców oznacza ona nieszablonowe radzenie sobie z problemami.
Cel zajęć:
Głównym celem jest rozwijanie uzdolnień i wspieranie postawy twórczej oraz umiejętności emocjonalnych i społecznych. W tym:
 1. Wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa- podstawowego warunku w procesie twórczego myślenia.
 2. Rozwijanie sprawności twórczego myślenia:
  1. nowatorskie pomysły,
  2. doskonalenie giętkości i oryginalności myślenia,
  3. rozwijanie sprawności myślenia dywergencyjnego,
  4. odczuwanie radości tworzenia.
 3. Twórcze rozwiązywanie problemów:
  1. przełamywanie stereotypów w myśleniu,
  2. przezwyciężanie przeszkód.
 4. Wzbogacanie wyobraźni.
 5. Pozytywne wzmacnianie sfery emocjonalnej (w tym poczucia własnej wartości).
 6. Doskonalenie sprawności komunikacji w grupie, współpracy z grupą, sprawności interpersonalnych.
 7. Rozwijanie otwartości i wrażliwości na innych ludzi.
 8. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem.
Czas trwania zajęć 3 spotkania po 45 minut
Istnieje możliwość przedłużenia cyklu zajęć, jak również utworzenia stałej „ grupy rozwoju” dla uczniów zdolnych- jeśli będzie takie zapotrzebowanie w naszym środowisku szkolnym.
Liczba uczniów w grupie Do 8. uczniów w grupie warsztatowej.

Metody pracy:
Metody warsztatowe, z uwzględnieniem aktywności własnej uczniów: zabawy psychologiczne, rundka, praca indywidualna, praca w podgrupach, rysunek, pantomima, burza mózgów.
Prowadzący zajęcia:
Zajęcia będą prowadzone przez psychologa szkolnego- Joannę Meres- Soblik oraz pedagoga szkolnego- Agnieszkę Sosnowską.
Chętnych informujemy, że zapisów dokonywać można w godzinach pracy psychologa i pedagoga podanych na stronie internetowej, w zakładce psycholog i pedagog szkolny, w pokoju 224 lub 225, II piętro. Terminy zajęć są do uzgodnienia z grupą chętnych uczniów.
Serdecznie zapraszamy
Psycholog szkolny 2019-09-08 23:43
PSYCHOLOG
mgr Joanna Meres-Soblik
Udziela konsultacji indywidualnych i pomocy psychologicznej uczniom, w problemach osobistych, w trudnych sytuacjach życiowych, w problemach szkolnych i rodzinnych.
Konsultacje w zakresie poznania siebie, swoich uzdolnień, potencjału intelektualnego czy osobowości.
Konsultacje dla rodziców.
Ustalenie terminu wizyty - osobiście, gabinet psychologa – II piętro pok.224 lub telefonicznie: 77 4021942 wew. 19

GODZINY PRACY
W ROKU SZKOLNYM 2019/20
PON: 7:45 - 14:30
WT: 15:00 - 18:00
ŚR: 12:30 - 18:15
CZW: 7:45 - 10:30
PT: 7:45 – 11:30
Archiwum 2015-09-04 10:37
[ » Archiwum ]
Created by Anonymous © 1997 - 2013 r.