PLO II - Logo szkołyPLO II - Logo szkoły 2
 
Kontakt z psychologiem 2020-10-23 16:19
Informacja dla Uczniów, Rodziców i Nauczycieli
Informuję o możliwości telefonicznego kontaktu z psychologiem szkolnym pod numerem telefonu: 509 836 469.
Zapraszam do korzystania z tej bezpośredniej możliwości kontaktu, w każdej potrzebie kontaktu z psychologiem, w godzinach pracy psychologa na rok szkolny 2020/2021- podanych w zakładce psycholog na stronie Szkoły.
Każda rozmowa jest objęta tajemnicą zawodową psychologa.
Joanna Meres-Soblik- psycholog szkolny
Psycholog szkolny w roku szkolnym 2020/21 2020-09-07 15:48
PSYCHOLOG
mgr Joanna Meres-Soblik
Udziela konsultacji indywidualnych i pomocy psychologicznej uczniom, w problemach osobistych, w trudnych sytuacjach życiowych, w problemach szkolnych i rodzinnych.
Konsultacje w zakresie poznania siebie, swoich uzdolnień, potencjału intelektualnego czy osobowości.
Konsultacje dla rodziców.
Ustalenie terminu wizyty - osobiście, gabinet psychologa – II piętro pok.224 lub telefonicznie: 77 4021942 wew. 19

GODZINY PRACY
W ROKU SZKOLNYM 2020/21
PON: 7:45 - 11:45
WT: 12:30 - 18:30
ŚR: 12:30 - 18:00
CZW: 7:45 - 10:00
PT: 7:45 – 12:00
Telefony dla dzieci i młodzieży 2020-04-22 12:07
Zamieszczamy informację o działających ogólnopolskich telefonach dla dzieci i młodzieży, w przypadkach przemocy w rodzinie:
116 111 - Telefon zaufania działający 24 godziny na dobę, przez siedem dni w tygodniu,
800 120 002 - Stowarzyszenie Niebieska Linia - Telefon dla ofiar przemocy w rodzinie
Zespół psychologiczno-pedagogiczny PLO II
Jak radzić sobie w dobie koronawirusa 2020-04-09 12:07
Kontakt z psychologiem szkolnym 2020-03-27 17:34
Informacja dla Uczniów, Rodziców i Nauczycieli

Informuję o możliwości telefonicznego kontaktu z psychologiem szkolnym pod numerem telefonu: 509 836 469
Zapraszam do korzystania z tej bezpośredniej możliwości kontaktu, w każdej potrzebie kontaktu z psychologiem, w godzinach pracy psychologa na rok szkolny 2019/2020- podanych w zakładce psycholog na stronie Szkoły.
Każda rozmowa jest objęta tajemnicą zawodową psychologa.
Joanna Meres-Soblik- psycholog szkolny
Pomoc w czasie pandemii 2020-03-28 14:31
Nauka zdalna 2020-03-28 14:11
Psycholog, pedagodzy i doradcy zawodowi 2020-03-22 21:15
Drodzy uczniowie i rodzice,
W związku z zaistniałą sytuacją i szczególnymi warunkami pracy w okresie od 12.03 do 25.03.2020 kontakt z psychologiem, pedagogami, doradcami zawodowymi w szczególnych sytuacjach i potrzebach przez e-dziennik.
Pozdrawiamy,
Joanna Meres-Soblik - psycholog
Natalia Skrocka - pedagog
Agnieszka Sosnowska - pedagog
Aleksandra Krzak - doradca zawodowy
Karina Sawulska - doradca zawodowy
Warsztaty antystresowe dla maturzystów 2020-03-04 10:34
"SPOKOJNIE, TO TYLKO MATURA!"
Zdajesz w tym roku maturę?
Chcesz zminimalizować stres?
Marzysz o sukcesie na maturze?
Weź udział w warsztatach, które zapewnią:
- obniżenie stresu maturalnego,
- efektywne radzenie sobie z sytuacją egzaminu maturalnego,
- opanowanie sztuki autoprezentacji.

Zgłoszenia przyjmujemy do 18.03.2020 r. w pokoju psychologa szkolnego i pedagoga szkolnego, II piętro. Termin warsztatów do uzgodnienia z chętnymi osobami.
Joanna Meres-Soblik - psycholog szkolny
Natalia Skrocka - pedagog szkolny
„MYŚLĘ, TWORZĘ, JESTEM” 2020-02-06 10:52
Warsztaty myślenia kreatywnego
„MYŚLĘ, TWORZĘ, JESTEM”
Przedstawiamy propozycję cyklu zajęć warsztatowych dla uczniów klas pierwszych Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr II w Opolu. Celem warsztatów jest wzmacnianie umiejętności twórczych, kreatywnego myślenia oraz rozwijania uzdolnień i wyobraźni. Podstawą zajęć kreatywności są zabawy integracyjne, improwizacje i doskonalenie technik kreatywnego myślenia. Na współczesnym rynku pracy kreatywność jest cechą, której poszukuje się niemalże we wszystkich zawodach. Dla pracodawców oznacza ona nieszablonowe radzenie sobie z problemami.
Cel zajęć:
Głównym celem jest rozwijanie uzdolnień i wspieranie postawy twórczej oraz umiejętności emocjonalnych i społecznych. W tym:
 1. Wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa- podstawowego warunku w procesie twórczego myślenia.
 2. Rozwijanie sprawności twórczego myślenia:
  1. nowatorskie pomysły,
  2. doskonalenie giętkości i oryginalności myślenia,
  3. rozwijanie sprawności myślenia dywergencyjnego,
  4. odczuwanie radości tworzenia.
 3. Twórcze rozwiązywanie problemów:
  1. przełamywanie stereotypów w myśleniu,
  2. przezwyciężanie przeszkód.
 4. Wzbogacanie wyobraźni.
 5. Pozytywne wzmacnianie sfery emocjonalnej (w tym poczucia własnej wartości).
 6. Doskonalenie sprawności komunikacji w grupie, współpracy z grupą, sprawności interpersonalnych.
 7. Rozwijanie otwartości i wrażliwości na innych ludzi.
 8. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem.
Czas trwania zajęć 3 spotkania po 45 minut
Istnieje możliwość przedłużenia cyklu zajęć, jak również utworzenia stałej „ grupy rozwoju” dla uczniów zdolnych- jeśli będzie takie zapotrzebowanie w naszym środowisku szkolnym.
Liczba uczniów w grupie Do 8. uczniów w grupie warsztatowej.

Metody pracy:
Metody warsztatowe, z uwzględnieniem aktywności własnej uczniów: zabawy psychologiczne, rundka, praca indywidualna, praca w podgrupach, rysunek, pantomima, burza mózgów.
Prowadzący zajęcia:
Zajęcia będą prowadzone przez psychologa szkolnego- Joannę Meres- Soblik oraz pedagoga szkolnego- Agnieszkę Sosnowską.
Chętnych informujemy, że zapisów dokonywać można w godzinach pracy psychologa i pedagoga podanych na stronie internetowej, w zakładce psycholog i pedagog szkolny, w pokoju 224 lub 225, II piętro. Terminy zajęć są do uzgodnienia z grupą chętnych uczniów.
Serdecznie zapraszamy
Archiwum 2015-09-04 10:37
[ » Archiwum ]
Created by Anonymous © 1997 - 2013 r.