PLO II - Logo szkołyPLO II - Logo szkoły 2
 
Wybór oferty 2017-12-14 13:11
Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr II w Opolu zawiadamia, że w dniu 14.12.2017r zakończono ocenę ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na dostawę 2018r artykułów spożywczych dla stołówki Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr II w Opolu.
[ » Pełna treść dokumentu ]
Ogłoszenie 2017-11-30 12:20
Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr II w Opolu, ul. gen. K. Pułaskiego 3
(REGON: 160347099, NIP: 754-11-10-347)
ogłasza
p r z e t a r g    n i e o g r a n i c z o n y

na dostawę artykułów spożywczych dla stołówki Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr II w Opolu - w siedzibie szkoły (Opole, ul. gen. K. Pułaskiego 3) – nr sprawy ZSO Nr II/ZP/1/2017.
[ » Treść ogłoszenia ]
[ » Specyfikacja ]
Created by Anonymous © 1997 - 2013 r.